Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku približuje nová kniha

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla nová publikácia, prvá svojho druhu u nás: Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku. Jej autormi sú Adrián Lančarič a Petra Božena Trnková.

Kniha obsahuje farebné fotografie každého rúcha: veľkú fotografiu spredu a dve menšie: z profilu a zozadu.
Na 175  stranách nájdete základné informácie o každej reholi alebo ráde: – oficiálny názov v slovenčine aj v latinčine, skratku a bežný skrátený názov;
– dátum a miesto založenia, meno zakladateľa;
– rok príchodu na Slovensko, súčasné sídlo a forma organizácie;
– meno aktuálneho predstaveného, aktuálny počet členov a komunít s adresami a poslanie rehole alebo rádu.

Knihy si môžu záujemcovia objednať v internetovom obchode Vydavateľstva Dobrá kniha, v kníhkupectvách Dobrá kniha (Bratislava – Hviezdoslavovo námestie 22, Košice – Hlavná 89, Piešťany – Teplická 32, Trnava – Štefánikova 44), alebo v exercičných domoch jezuitov v Prešove či Piešťanoch.

TK KBS informoval František Sočufka SJ
-fc-