Asi jednou z najväčších súčasných výziev pre teológov na Slovensku je trpezlivá a systematická práca na ustálení exaktných teologických termínov v slovenčine, a to najmä v niektorých nových oblastiach teologickej vedy, medzi ktoré patrí aj teológia zasväteného života.

„Zavolali mi z USA, aby ma informovali o cene, ktorú som dostal za moju angažovanosť pre chorých, ženy, ktoré majú problém s pôrodnou fistulou, a chudobných.“ Takto bez veľkého hluku oznámil páter Aldo Marchesini, kňaz, misionár dehonián a lekár, správu o cene, ktorú mu udelilo OSN. Páter Aldo Marchesini pochádza z Bologne a viac …

50 % populácie štátu Papua Nová Guinea tvoria negramotní. Nie je tam dosť škôl pre deti a ani možnosť zamestnať sa, ak vzdelanie nadobudnú. Vychádzajúc z tejto reality sestra Maria Benedikta Sim SND, žijúca tri roky v krajine a slúžiaca chorým na HIV, ponúkla domorodým dospelým aj deťom farnosti Banz možnosť modlitbového stretnutia, štúdium …

Modly sú staré ako tento svet. Biblický človek bol nimi vďaka všetkým okolitým národom pokúšaný počas celých dejín spásy. Práve preto prvým princípom viery vyvoleného ľudu nebolo videnie, ale počúvanie. Takto Pán chránil ich srdcia od zobrazených falošných božstiev. Celé stáročia sa Izrael učil hľadať pravého, neviditeľného Boha v Písmach a vo vlastnom srdci …

V Bazilike svätého Petra, v mnohých kostoloch Ríma a kostoloch celého sveta sa v dňoch 28. až 29. marca uskutoční „osobitný čas zmierenia“, pomenovaný „24 hodín pre Pána“. Oznámil to Svätý Otec v nedeľu po modlitbe Anjel Pána. „Začne sa slávením v Bazilike svätého Petra v piatok popoludní, večer a v noci budú niektoré …

Viac ako 30 tisíc rehoľníčok, asi 8000 kňazov a 2700 rehoľných bratov sa zmobilizovalo v kampani za prevenciu, ktorá sa v Brazílii začne 18. mája vo všetkých mestách majstrovstiev sveta vo futbale a potrvá až do ich konca. Cieľom kampane je upozorniť obyvateľstvo na problémy v krajine, ako je neľudské zaobchádzanie s osobami a …

V poradí 27. generálna kapitula saleziánov zvolila nového generálneho predstaveného a desiateho nástupcu don Bosca. Je ním don Ángel Fernández Artime, až doteraz provinciál pre južnú Argentínu.  Má 53 rokov, narodil sa 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco v Astúrii (Španielsko). Prvé sľuby zložil v roku 1978 a doživotné o šesť rokov neskôr v Santiagu de Compostela. Za kňaza …

V predchádzajúcom článku sme uvažovali o Petrovi a o jeho dvoch obráteniach. Jeho cesta je cestou nás všetkých. Môže to mať rozličné podoby a rozličnú dynamiku, ale pravidlo dvoch obrátení zostáva. Pozrime sa teraz na toto pravidlo v živote ďalšieho z apoštolov, apoštola Pavla. Jeho cesta je trocha odlišná od cesty Petrovej, ale sú v nej tie isté …

V Tirane (Albánsko) sa 24. marca začalo stretnutie delegátov a zodpovedných za univerzitnú pastoráciu pri Rade biskupských konferencií Európy (CCEE). Práce na tému Radosť zo života – čo to vlastne znamená? otvoril Mons. Marek Jędraszewski, predseda Komisie pre katechézy, školy a univerzity pri CCEE, spolu s donom Michelom Remerym. Až do stredy budú mať účastníci …

Profesor Hans Zollner z pohľadu psychológa a zároveň kňaza i rehoľníka približuje antropologický pohľad na zasvätený život, pričom poukazuje aj na jeho aktuálne aspekty a výzvy. Hans Zollner, pôvodom z Nemecka, začal štúdiom filozofie a teológie na univerzite v Regensburgu a v Insbrucku. Avšak jeho odborným poľom pôsobenia sa stala psychológia a psychoterapia. Momentálne …