Ide to v dnešnej „like kultúre“, typu „páči sa mi to“, vôbec dokopy? V bežnom živote sa už pod slávou prestáva rozumieť uznanie a česť za vynikajúce činy. Tieto hodnoty sa vymieňajú za dravú popularitu, stačí si všimnúť „celebrity“ rôzneho žánru.

V nedeľu 1. júna sa Svätý Otec na Olympijskom štadióne v Ríme prihovorí účastníkom 37. národnej konferencie Obnovy v Duchu Svätom. Na podujatí, ktorého téma znie: „Obráťte sa! Verte! Prijmite Ducha Svätého! – Za Cirkev, ktorá je v misii“ organizátori očakávajú 52-tisícovú účasť z Talianska i zahraničia. Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, …

Svedectvo sr. Cristiny ide až do finále! Prebojovala sa tam vďaka veľkej podpore divákov a vďaka nespochybniteľným kvalitám svojho hlasu a prejavu.

Na univerzite Sant Paul v Ottawe v Kanade bude prebiehať v dňoch od 16. do 20. júna 2014 legislatívna formácia zasvätených. Je určená pre predstavených rehoľných inštitútov a ich najbližších spolupracovníkov vo vedení agendy a právnej stránky inštitútu. Dotknú sa zaujímavých tém, ktoré vstupujú do právnej stránky inštitútu v spojení s finančným účtovníctvom a jeho vedením, ako aj poslaním ekonómov. Budú hovoriť …

Konfliktné situácie sa v našom každodennom živote pravidelne vyskytujú. Ak by sme si mysleli, že je možné vytvoriť také prostredie, v ktorom by neboli, mýlili by sme sa.

Svätý Otec František menoval troch pomocných biskupov Milánskej arcidiecézy (Taliansko). Sú nimi Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, ktorý doteraz pôsobil ako biskupský vikár pre pastoráciu (Varese), P. Paolo Martinelli OFMCap, ktorý pôsobil ako dekan Inštitútu františkánskej spirituality na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme, a Mons. Pierantonio Tremolada, ktorý pôsobil ako docent a biskupský vikár pre evanjelizáciu a sviatosti. …

Na Olivovej hore v Bazilike národov sa dňa 26. 5. 2014 stretol Svätý Otec s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami. Vo svojom príhovore začal Getsemanskou záhradou, kde „nasledovanie Ježiša sa stalo ťažkým a neistým; prevažovala pochybnosť, únava, hrôza. V začínajúcom Ježišovom utrpení učeníci zakúsili rôzne postoje vo vzťahu k Učiteľovi: blízkosť, vzdialenie sa, neistotu“. „Priateľstvo medzi nami a Ježišom, jeho …

Komboniáni v Čade majú 14 neoprofesov – kanditátov na kňazstvo (6 z Toga, Ghany a Beninu, 5 z Konga a 3 z Čadu). Prvé rehoľné sľuby zložili dňa 11. mája 2014 v meste Sarh v Čade. Eucharistii predsedal predstavený delegatúry Čadu P. Pietro Ciucciulla. Ich formácia bude ďalej pokračovať v medzinárodnom študentáte. Momentálne v Čade pôsobí 30 misionárov (2 biskupi, 25 kňazov a 3 …

„S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20)

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa, čo podľa vyjadrenia evanjelistu Jána znamená, že tým prvým je on sám. Pošle tichého, bezreklamne Prítomného, ktorý nečakane spôsobuje aj veľký rozruch, a predsa nevieme, odkiaľ prichádza a kam ide.