„Musíme dať svoje áno médiám pre vernosť tým, ktorí sú nám zverení,“ napísal vo svojom liste saleziánom don Pascual Chávez.

Pre prejavenie svojej nežnej otcovskej lásky k človeku Boh potrebuje, aby sa človek stal maličkým. To je myšlienka, ktorú pápež František rozvinul v homílii svätej omše zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. „Existujú dva znaky lásky. Prvý, že láska je viac v dávaní ako v prijímaní. Druhý znak, že láska je viac v skutkoch než …

Premiér Božieho kráľovstva začal ako neúspešný rybár. Chcel chodiť po vode ako jeho Učiteľ a takmer ho to potopilo. Potom sa stal samozvaným hovorcom Dvanástich. Trúfalec, ktorý sa nechcel vzdať prvenstva?

Ľudia si asi myslia, že sestry v kláštore robia len nenormálne veci. Preto sa vynorí aj otázka: „Robia sestry normálne veci?“ Aj vy si ju občas kladiete? Pozrime sa čo na to jedna „normálna“ rehoľná sestra.  

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli gréckokatolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky gréckokatolícke rehole (baziliáni, baziliánky, služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, redemptoristky a redemptoristi) pôsobiace na Slovensku. Na úvod sme sa podelili nedávnymi udalosťami, či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým čo …

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi informoval o situácii dvoch mužských kongregácií, ktoré priťahujú pozornosť novinárov vzhľadom na ich prebiehajúci ozdravný proces. Poskytol tak verejnosti nasledovné informácie z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, týkajúce sa kongregácie Františkánov Nepoškvrnenej Panny Márie a kongregácie Kristových legionárov. Seminaristi františkánskej kongregácie sa …

Bol raz jeden ujo, Kanaďan. Volal sa tak zvláštne – Maršál. Priezvisko mal Mek, teda, v origináli Mc. A úplne sa volal Marshall McLuhan. Ujo McLuhan nepoznal Facebook, on totiž zomrel v roku 1980. Ani mobilov vtedy ešte nebolo

Juhoafrická polícia zadržala dvoch podozrivých z vraždy 82-ročnej severoamerickej rehoľnej sestry Mary Paule Tacke z Kongregácie sestier misionárok najdrahšej Krvi počas pokusu o lúpež. Podľa správ z agentúry Fides sestrino auto zastavili niekoľkí banditi v nedeľu 15. júna v blízkosti Mthatha, keď bola sestra na ceste na návštevu jedného z ňou založených detských domovov. …

Po 22 rokoch práce je v týchto dňoch v tlači prvá katolícka Biblia, preložená do jazyka thai. Je ovocím práce mnohých ľudí, osobitne dona Francesca Caisa, saleziána, misionára v Thajsku od roku 1960. Na otázku, ako sa rodila Biblia v jazyku thai, don Cais odpovedal: „Táto iniciatíva prišla od laikov, ktorí cítili potrebu katolíckej …

Ako členka sekulárneho inštitútu by som rada stručne charakterizovala pomerne novú a menej známu formu zasväteného života a, samozrejme, predstavila Spoločnosť sv. Uršule, do ktorej patrím.