Páter Miguel Pajares z Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha zomrel v Madride v Nemocnici Carlos III vo veku 75 rokov. Lekár, ktorý bol súčasťou tímu, ktorý ošetroval kňaza potvrdil, že dostal experimentálny liek s názvom Zmapp. „Telo otca Miguela bude spopolnené, aby sa tak zabránilo verejným zdravotníckym rizikám,“ uviedla nemocnica. Páter Miguel pomáhal …

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pri stretnutí s rehoľníkmi v Kotoné, Južná Kórea.

V Materskom dome v Ingenbohle (vo Švajčiarsku) bola 7. augusta 2014 ukončená 22. generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Kapitula je najvyššia smerodajná inštancia, ktorá sa koná každých šesť rokov. Slovenskú provinciu na tejto GK 2014 zastupoval: provinciálna predstavená sr. Šebastiana Tuptová a zvolené delegátky sr. Benjamína Novotná a sr. Mária Terézia Dobrovičová. …

„Veríme, že katolíci, ktorí používajú internet a sociálne siete, môžu byť novou silou schopnou podporiť konkrétne iniciatívy s jediným cieľom, a to ohlasovať evanjelium a individuálnu formáciu.“ Toto je idea, ktorá pohýnala promótorov Národného katolíckeho online kongresu, prvého takéhoto typu organizovaného v Brazílii, ktorý chcel odpovedať na výzvy pápeža Františka a budovať kultúru stretnutia. …

„Zasvätený život je vzácnym darom pre Cirkev a pre svet.“ Svätý Otec to podčiarkol na stretnutí s kórejskými rehoľnými komunitami vo veľkom auditóriu „Školy lásky“ v Kkottongnae. Pápež upozornil, že nie je možné zložiť sľub chudoby, a potom žiť ako bohatý. Je to pokrytectvo, ktoré škodí Cirkvi. Na stretnutí sa zúčastnilo 5 tisíc rehoľníkov a …

Misionárka z Konga, sestra Chantal Pascaline, jedna z dvoch sestier, ktoré spolupracovali   s dvomi španielskymi rehoľníkmi, nakazenými vírusom Ebola a evakuovanými do Španielska, zomrela v Monrovii zasiahnutá horúčkou, spojenou s krvácaním. Sestra Chantal Pascaline je z Kongregácie misionárok Nepoškvrneného počatia. Pracovala pre Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia. Táto rehoľa prosila Madrid …

Na rozdiel od učeníkov, ktorí prednedávnom videli v Ježišovi mátohu, pohanská žena ho trikrát nazýva Pánom a veľmi presne Dávidovým synom.

V deň 199. narodenín svojho zakladateľa, 16. augusta, saleziánska kongregácia a s ňou celá saleziánska rodina oficiálne otvorí Rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Miestom osláv bude Castelnuovo, tam, kde sa narodil a rástol otec, učiteľ a priateľ mladých. Otvorenie tohto roka je dlho očakávanou a veľmi významnou udalosťou pre tých, ktorí zdieľajú …

15. augusta o 10:30 v kostole sv. Stanislava v Podolínci, budú pri svätej omši skladať sľuby mladí redemptoristi. Bohoslovec Peter Kvetan zloží svoje doživotné sľuby a kňaz Jozef Novák zloží svoje prvé sľuby. -rd-

„Čo je krása? Nie je ňou vonkajší zjav. Je to niečo vnútorné v hĺbke nášho srdca.“ Toto sú slová známej modelky Laury Kraussovej Calenbergovej