Zasvätenú osobu, ale i každého kresťana by malo charakterizovať niekoľko aspektov, ktoré tvoria akýsi základ duchovného života.

Nezvykneme uvažovať nad tým, ako sa asi Ježiš cítil, keď sa dozvedel o Jánovej smrti. Evanjelium nám poskytuje veľavravný fakt, že sa po tejto správe utiahol do samoty.

„Pápež František má veľmi rád svätú Teréziu,“ povedal P. Xaverius Cannistra OCD, generálny predstavený bosých karmelitánov, v rozhovore pre španielsky denník ABC v súvislosti s blížiacim sa 500. výročím narodenia tejto veľkej španielskej mystičky. Prípravy osláv prebiehajú na dvoch rovinách. Prvá sa týka karmelitánskeho rádu a spočíva v novom výklade diela svätej Terézie z …