Stovky hostí, veriacich, rehoľníkov i kňazov, ale aj najvyšší predstavitelia rehole Bosých karmelitánov sa zišli v Lorinčíku (Košice) pri slávnostnom požehnaní a oficiálnom otvorení nového kláštora v sobotu 27. septembra. Arcibiskup Bernard Bober požehnal kláštor s kaplnkou a predsedal slávnostnej sv. omši. Prví bratia karmelitáni prišli do Lorinčíka v roku 2006. Bývali najskôr v …

Každé povolanie prináša so sebou veľa radosti a bolesti. Vyžaduje to rast a dozrievanie v láske k Bohu v našom povolaní. Chceme sa podeliť o 7 tajomstiev bolesti aj v živote zasvätenom Bohu.

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života oznámila vydanie druhého listu v rámci prípravy na Rok zasväteného života. List s názvom Skúmajte! s podtitulom Zasväteným mužom a ženám na ceste Božích znamení bol vydaný vo Vatikánskom vydavateľstve LEV (Libreria Editrice Vaticana). List v duchu slov pápeža Františka hovorí, že zasvätení sú volaní …

Podobenstvo o dvoch synoch je vybudované na protiklade medzi oboma synmi. V konečnom dôsledku ich však odlišuje jedna podstatná vec: ľútosť. Prvý prehodnotil svoj postoj a oľutoval svoju odpoveď. Nezostáva však nečinne len pri ľútosti, koná.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše vysvätil br. Michala Máriu Kukuču OSB za kňaza. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života …

V sobotu 20. septembra dostali saleziáni dona Bosca dar v podobe troch novokňazov. Martina Joska, Jána Naňa a Petra Štellmacha vysvätil J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Otec biskup počas kázne rozpovedal sen dona Bosca z deviatich rokov, vyzdvihol, že traja novokňazi rovnako ako svätý zakladateľ saleziánov odpovedali na svoje povolanie, a …

Pri modlitbe vešpier v Katedrále svätého Pavla s kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a členmi laických hnutí predniesol Svätý Otec svoju druhú homíliu v Tirane. Pohnutý silnými svedectvami kňaza a rehoľnej sestry, ktorí prežili prenasledovanie komunistami, sa pápež rozhodol neprečítať pripravený príhovor, ale prihovoril sa spontánne. Pripravil som si niekoľko slov pre vás, ale odovzdám ich …

Svätý Otec vymenoval nových členov Medzinárodnej teologickej komisie a obnovil mandát bývalých členov z posledných piatich rokoch. V ďalšom päťročnom období rokov 2014 – 2019 bude jedným z tridsiatich členov komisie aj slovenský jezuita páter Peter Dubovský SJ, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Významnou črtou nového zloženia Medzinárodnej teologickej …

Pri návšteve Albánska sa po stretnutí s predstaviteľmi náboženstiev Svätý Otec (približne o 17. hodine) presunul do novovybudovanej katedrály v Tirane, aby sa spoločne s kňazmi a zasvätenými osobami pomodlil vešpery. Celkovo bolo prítomných sedem albánskych biskupov, 150 kňazov, 400 rehoľníkov a rehoľníc, ako aj seminaristov a členov laických hnutí. Zaplnená katedrála prijala pápeža …

Každé povolanie prináša so sebou veľa radosti a bolesti. Vyžaduje to rast a dozrievanie v láske k Bohu v našom povolaní. Chceme sa podeliť o 7 tajomstiev bolesti aj v živote zasvätenom Bohu.