Svätý Otec vymenoval arcibiskupa metropolitu austrálskeho Sydney. Stal sa ním 54-ročný Mons. Anthony Colin Fisher OP, ktorý od roku 2010 pôsobil ako biskup diecézy Parramatta a predtým bol pomocným biskupom Sydney. Niekdajší novicmajster dominikánov s bohatými skúsenosťami z akademického prostredia je aj zakladateľom Inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Melbourne a …

Nenápadným, ale dôležitým, motívom podobenstva o štedrom majiteľovi vinice je zrak. Zakaždým, keď majiteľ vinice príde na námestie, zbadá niekoho, koho by najal.

V roku, ktorý Svätý Otec venoval zasvätenému životu, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dáva do pozornosti interdisciplinárne štúdium pre formáciu v učení Cirkvi a kánonickom práve, čo sa týka zasväteného života. Začne sa 15. októbra 2014 na Pápežskej univerzite Urbanianum. Štúdium sa charakterizuje ako škola pre dobrú formáciu v učení …

Každé povolanie prináša so sebou veľa radosti a bolesti. Vyžaduje to rast a dozrievanie v láske k Bohu v našom povolaní. Chceme sa podeliť o 7 tajomstiev bolesti aj v živote zasvätenom Bohu.

V dňoch od 25. do 28. 8. 2014 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. generálna kapitula sa niesla pod heslom Začať znova od Krista. V …

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bratia augustiniáni v Košiciach za prítomnosti pátra provinciála Luciana De Michieliho a asistenta pátra Giuseppe Pagana prežili dva dôležité momenty. V komunitnej kaplnke pred laickým augustiniánskym bratstvom prevzal úlohu duchovného asistenta bratstva páter Jozef Jurdák. Hneď potom nasledovala ďakovná eucharistická slávnosť, počas ktorej prevzal službu priora komunity a predstaveného …

Efektívne ohlasovať Božie slovo Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach. Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. …

Mária zachovávala všetko, slová a udalosti, ktoré nepochopila, vo svojom srdci. Tam našla silu byť verná Bohu a Božiemu plánu.

V jednoduchosti je krása. Kríž, napriek utrpeniu a ukrutnosti, ktoré sú s ním spojené, je celkom jednoduché a krásne znamenie. V podstate sú to dve navzájom kolmé čiary. Vertikála a horizontála.

Dve kongregácie na Slovensku a to Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa si po tieto dni pripomínajú 200-ročné jubileum narodenia zakladateľky, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej. Dňa 29. augusta 2014 spoločne, sestry oboch kongregácií žijúcich na Slovensku, oslávili v Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity toto jubileum. …