Prológ Jánovho evanjelia je prepracovaný text, ktorý smeruje od nadčasovej večnosti do prózy všedného dňa (Jn 1, 19n), keď sa na scéne už tretí raz objaví Ján Krstiteľ (prvý raz vo veršoch 6 – 8, druhý vo verši 15) a začne sa odvíjať obdivuhodná dráma – Dráma Božieho Slova, ktoré sa stalo telom a …

4. januára budú saleziáni Don Bosca sláviť 100 rokov od narodenia dona Titusa Zemana a o pár dní, 8. januára , výročie jeho smrti. V rodisku Božieho služobníka sa pripravuje osobitná oslava – Týždeň vďaky za hrdinský život a prosby za blahorečenie. V prvú januárovú nedeľu, 4. januára 2015, bude vo Vajnoroch sláviť svätú …

V súvislosti s úmrtím arcibiskupa Giuseppeho Pittaua SJ, dlhoročného jezuitského misionára v Japonsku, zaslal pápež František telegram generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej pátrovi Adolfovi Nicolásovi. Vyjadruje v ňom kondolenciu spolubratom a všetkým smútiacim. Hovorí o príkladnej službe zosnulého evanjeliu, spomínajúc jeho misionársky apoštolát v Japonsku, kde aj ukončil svoj pozemský život. Páter Giuseppe Pittau zomrel …

Niektoré plnofarebné obrázky často až príliš idealizujú život Svätej rodiny. Najmä tie s anjelmi, ktorí sa starajú o domácnosť: jeden nesie drevo do pece, druhý prikuruje, tretí varí, štvrtý hobľuje klát dreva miesto svätého Jozefa, ktorému nezostáva nič iné, než držať v rukách ľalie a zasnene sa dívať na vtáčiky na odkvapovej rúre… Avšak …

Prinášame krátke zamyslenie a prianie predsedníčky KVPŽR sr. Magdalény Sumilasovej OSF a predsedu KVRP P. Jeremiáša Kvaku OFM.  

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán“ (Lk 2,10-11).

Sr. Maria Hanna, predstavená Kongregácie sestier dominikánok sv. Kataríny Sienskej v Iraku, píše o ťažkej situácii ľudí a jej komunity.

Pre sestry v Indii Rok zasväteného života znamená nielen návrat ku kontemplatívnej dimenzii ich zasvätenia, ale tiež obnovený záväzok k aktívnemu apoštolátu: skupina štyroch sestier z Kalkaty z Kongregácie sestier Panny Márie Nepoškvrnenej, zanechajúc svoje obvyklé oblečenie, chodieva v nočnom čase do podnikov mesta, kde sú mnohé dievčatá nútené k prostitúcii alebo k otroctvu …

Na fotke Don Oreste Benzi, zakladateľ komunity Jána XXIII..

CD je nazvané podľa jednej zo skladieb. Paratum cor znamená ochotné srdce a sú to začiatočné slová Žalmu č. 108: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať.“ („Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo Deo meo.“) Vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava prezentuje v novodobej premiére hudbu …