Poslušnosť vedie aj k opúšťaniu miest, kde nám bolo dobre a kde sme vykonali veľa pre Pána. Aj o tom hovorí svedectvo P. Angela z rehole augustiniánov.„Veľmi rád žijem s tajomstvom.“

Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia …

Sestry uršulínky si dňa 27.1.2015 pripomenuli 475. výročie smrti svojej zakladateľky. Angela Merici sa narodila okolo roku 1470 a v roku 1535 založila Spoločnosť sv. Uršule.  „Bolo to priekopnícke, pretože v tom čase mohli ženy sa buď zasvätiť Kristovi a žiť v kláštoroch, alebo v rodine, ale ona videla okolo seba veľa dievčat, ktoré …

Ako part time učiteľ si veľmi dobre uvedomujem a som veľmi často konfrontovaný s realitou slov. Viem dobre, že svojich žiakov nedokážem nič naučiť, len ponúknuť im informácie a dúfať, nútiť ich, volať ich na zodpovednosť a niekedy sa im dokonca vyhrážať, aby sa ich naučili sami. Slová sú nástrojom, len keď mi ten …

Pri príležitosti 25. výročia zriadenia Slovenskej provincie vincentínov sa v dňoch 26. – 28. januára 2015 uskutočnilo v Bratislave formačné stretnutie vincentskej rodiny.  Hlavným prednášajúcim bol vincentín z Holandska P. Tjeu van Knippenberg, profesor teológie a odborník na vincentínsku spiritualitu. Témy boli zamerané na Vincentovu cestu k špecifickej forme spirituality a na vincentínske čnosti. Misijná spoločnosť vincentínov bola založená …

V dňoch 26. – 30. januára 2015 prebieha IX. kapitula redemptoristov byzantského obradu Michalovskej viceprovincie na Slovensku v kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove. Hneď v pondelok 26. januára 2015 v úvode sv. Liturgie úrad viceprovinciála prijal novozvolený o. Metod Marcel Lukačik CSsR za prítomnosti predchadzajúceho viceprovinciálneho predstaveného o. Jaroslava Štelbaského CssR, viceprovinciála Bratislavskej viceprovincie …

Menovacím dekrétom dostal poverenie viesť Slovenskú provinciu Spoločnosti Božieho slova P. Ján Štefanec. Túto službu prevzal po P. Jánovi Halamovi dňa 8. januára 2015. Trvanie mandátu je tri roky. P. Štefanec doteraz pôsobil v Bratislave v Misijnom  dome Arnolda Janssena  a v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinedemetza. Sídlo vedenia provincie verbistov je v Nitre. Spoločnosť Božieho …

Augustiniánsky kláštor v Košiciach sa počas víkendu stal miestom tvorivosti, inšpirácii a nových vízií. Redakčná rada časopisu Zasvätený život a webstránky zasvatenyzivot.sk sa v plnom nasadení pre zasvätených stretla v dňoch 23. – 25. januára 2015 na svojom pracovnom zasadnutí. Na úvod stretnutia pozdravil redakčnú radu generál augustiniánov P. Alejandro Moral Anton, ktorý bol na krátkej návšteve komunity augustiniánov na Slovensku.  Stretnutie pokračovalo hodnotením  práce …

Zasvätení majú osobitné povolanie podporovať jednotu, niet však jednoty bez obrátenia, bez modlitby a bez svätosti života. Takto by sa dali zhrnúť hlavné myšlienky Svätého Otca z príhovoru, ktorým sa obrátil v sobotu na účastníkov ekumenického kolokvia rehoľníkov a rehoľníčok.

Ďalší dokument zo seriálu Na 5 minút s nami sa zaoberá sľubom čistoty. „Cieľ nášho života je naučiť sa milovať.“ Okrem P. Jozefa Hegglina, misionára Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, hovoria o čistote aj účastníci kurzu v Lukovom Dvore. Aký názor máte na sľub čistoty vy? Tešíme sa na vaše názory na fb.