Saleziánska rodina dona Bosca sa zúčastní na svetovej výstave Expo 2015 v Miláne s témou „Živiť planétu, energia pre život”. Pavilón saleziánskej rodiny s názvom „Dom dona Bosca“ bude jediný, ktorý sa viaže na rehoľné spoločenstvo a nie na štát, organizáciu či spoločnosť. Bude sa môcť pochváliť prepojením na prítomnosť saleziánov vo viac než …

V nedeľu 26. apríla sa v kanadskom meste Rimouski v provincii Quebec uskutočnilo blahorečenie Márie Alžbety Turgeonovej, zakladateľky Kongregácie sestier Ružencovej Panny Márie. Svätého Otca pri slávnosti zastupoval prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Mária Alžbeta Turgeonová žila v 19. storočí (1840- 1881). Zasvätila svoj život kresťanskej výchove a vzdelávaniu detí a …

Prechádzajúc Pezinkom, Svätým Jurom na ceste do Bratislavy pozorujem z okna vlaku vinice na okolí. Hoci toho roku s malým oneskorením, predsa len sa začínajú zelenieť ich nové výhonky.

„Od sviatku Obrátenia sv. Augustína (24. 4.) po sviatok Všetkých svätých augustiniánskej rodiny (13. 11.)“ alebo v skratke „cez obrátenie k svätosti“, tak sa podľa priora rehole P. Juraja Pigulu profiluje slávenie 20. výročia od založenia Rehole sv. Augustína na Slovensku. V nedeľu sa v Kláštore sv. Augustína v Košiciach zhromaždila stovka veriacich a …

V Týždni modlitieb za duchovné povolania sa vo štvrtok 23. 4. 2015 stretli všetky trnavské rehoľné komunity v spoločnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev a za upevnenie povolaní povolaných v zasvätenom živote alebo v rodinách. Spoločná modlitba sa začala svätou omšou v kostole u františkánov, pokračovala modlitbou vešpier a adoráciou. Adoráciu hudobne sprevádzali …

Bolo to 16. júna 1940, keď prvé slovenské sestry saleziánky formované v Taliansku prišli do Trnavy na svoje prvé pôsobisko. História 75 rokov ich prítomnosti na Slovensku má svoje zapísané strany. Dnes tu pôsobí 82 sestier saleziánok a 6 noviciek v 15 komunitách. Inšpirované výzvou pápeža Františka s vďačnosťou pozerať na minulosť sa v …

V ďalšej časti nášho dokumentárneho seriálu „Na 5 minút s nami“ môžete stretnúť sr. Graciu Kováčovú, ktorá porozpráva o modlitbe ako o skúsenosti s Pánom. Jedným z prostriedkov, ako zakúsiť a uzrieť Božie pôsobenie, sú aj duchovné cvičenia, ktorým sa sr. Gracia venuje.

Workshopy o sv. Augustínovi a jeho vzťahu k Biblii, o klamstve v dielach sv. Augustína či o sv. Tomášovi z Villanovy, charizmatickom augustiniánovi a priateľovi chudobných zo 16. storočia, to všetko čaká návštevníkov Kláštora sv. Augustína v Košiciach už túto nedeľu. Deň augustiniánskej spirituality je otvorený širokej verejnosti a všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú …

V dňoch 13.-14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku. Zhodnotila činnosť rehole a piaristických škôl za uplynulé štvorročné obdobie. Zaoberala sa hľadaním vízie a stratégie rozvoja piaristických diel na nasledujúce obdobie. Za nového provinciálneho predstaveného bol zvolený P. PaedDr. Juraj Ďurnek SchP, ktorý vystriedal odchádzajúceho provinciála P. Jána …

“Počas pôstneho obdobia v Svätom roku chcem vyslať Misionárov Milosrdenstva. Budú znamením materinskej starostlivosti Cirkvi voči Božiemu ľudu, pomôžu ľuďom vstúpiť do hlbokého bohatstva tohoto  tajomstva, ktoré je také podstatné pre našu vieru. Budú to kňazi, ktorým udelím právomoc rozhrešiť aj také hriechy, ktoré sú rezervované Svätej Stolici. Takto bude rozsah ich mandátu ako …