„Ako pripomenúť mladým, aby nezabúdali na modlitbu? Nainštaluj im aplikáciu s pripomienkou do mobilu!“

Rok zasväteného života

V Ríme sa bude v dňoch 29. a 30. mája konať tretie svetové stretnutie nových foriem zasväteného života, ktoré bude venované štruktúram spoločenstva a vedenia. V kontexte Roka zasväteného života a po pozitívnych skúsenostiach z dvoch predchádzajúcich stretnutí sa tentoraz počíta s prítomnosťou zástupcov asi tridsiatich inštitúcií a dvadsiatich národností. Cieľom týchto stretnutí je …

Svätý Otec v Klementínskej sále prijal 26. mája približne 200 účastníkov generálnej kapituly Rehole menších bratov františkánov. Po úvodnom príhovore generálneho ministra Michaela Perryho, ktorý bol počas kapituly potvrdený v úrade na ďalšie funkčné obdobie, sa ujal slova pápež František. Zameral sa na dva elementy, ktoré charakterizujú františkánsku identitu: umenšenosť (minorità) a bratstvo (fraternità). …

V pondelok 11. mája 2015 začala 9. provinciálna kapitula Bratov Kapucínov v malebnej obci Čičmany. Zhromaždených 59 bratov z celého Slovenska hodnotilo uplynulé trojročie pôsobenia a následne si zvolilo nové vedenie. Kapitule predsedal generálny definítor z Ríma a zástuca generálneho predstaveného br. Štefan Kožuch. Štvrtý deň zasadania bol volebným dňom, kde si bratia v …

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). V Novom zákone je doslova každé učenie, ktoré má do činenia s našou kresťanskou skúsenosťou, popísané v trojičných pojmoch.

V deň Turíc 24. mája bolo publikované Posolstvo pápeža Františka k 89. svetovému dňu misií, ktorý tento rok pripadne na 18. októbra. Svätý Otec v ňom v súvislosti s aktuálnym Rokom zasväteného života poukazuje na „pevné puto“ medzi zasväteným životom a misijnou úlohou Cirkvi, keď píše: „Svetový deň misií 2015 sa uskutoční na pozadí …

Rehoľa menších bratov – Františkánov, si na svojej generálnej kapitule konanej v dňoch 10. mája – 6. júna 2015 v Assisi, zvolila za generálneho ministra Rádu Br. Michaela Anthony Perryho OFM. Stalo sa tak dňa 21. mája 2015. Za generálneho vikára Rádu bol zvolený dňa 22. mája 2015, Br Julio Cesar Bunader OFM. Prinášame …

Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava pozýva na prednášku Juraja Pigulu OSA na tému: KRÁČANIE V POKORE. ZASVÄTENÝ ŽIVOT OČAMI SV. AUGUSTÍNA. Prednáška je spojená s prezentáciou knižnej novinky Sv. Augustín: O zasvätenom panenstve. Kde: Kostol sv. Štefana (kapucíni) na Župnom námestí v Bratislave. Kedy: v piatok 29. Mája 2015 po svätej omši o 19:00. PO SKONČENÍ PREDNÁŠKY SI NOVINKU AJ ĎALŠIE PÚTAVÉ …

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. Obľúbená svätá vyobrazená v habite karmelitánok s ružami.

Druhý ročník ankety, v ktorej si kresťania zvolia kráľovnú kníh, bude prebiehať počas mesiaca máj 2015 na stránke Biblika.sk.