Obdobie dovoleniek nás vyvádza z hektickej „arytmie“ do rytmu, v ktorom zistíme, že žijeme! Začíname mať zase kontakt sami so sebou aj s Bohom a sme rozhodnutí, že potrebujeme žiť a že tá zmena nám robí dobre a blahodarne na nás pôsobí.

Kňazský seminár v Badíne sa stal miestom, kde prebiehalo od 13. – 18. 7. 2015 medzinárodné stretnutie o dominikánskej spiritualite. Sestry dominikánky zo strednej a východnej Európy sa pravidelne stretávajú od roku 2001. Tieto stretnutia prebiehajú striedavo v Maďarsku, Česku a na Slovensku. Ich cieľom je prehĺbiť sa v dominikánskom povolaní a upevniť vzájomné vzťahy v rámci Európy. V tomto roku je hostiteľskou …

Celoázijské sympózium zasvätených mužov a žien sa konalo od 20. do 24. júla 2015 v thajskom meste Pattaya. Počas celého týždňa sa zástupcovia komunít rozličných foriem zasväteného života zaoberali otázkami výziev novej evanjelizácie v ázijskom kontexte, na ktoré je Cirkev povolaná odpovedať za aktívnej účasti rehoľníkov. Ako vo svojom vystúpení zdôraznil kardinál Joao Braz de Aviz, „nemôžeme evanjelizovať …

Možno si radi prečítate zaujímavosti o tom, ktoré plodiny sú najzdravšie a prečo. Aké sú ich liečivé účinky, čomu predchádzajú, čo sa z nich dá pripraviť. Na jednu sa však permanentne zabúda. Na mannu. Keď Izraeliti prostredníctvom Mojžiša prijali Pánov zákon, stali sa jeho ľudom. Spolu s Pánovým slovom dostali účasť na Božej starostlivosti aj v podobe každodennej  manny. …

V Čechách vyšiel druhý diel úspešnej knihy Tichá srdce – kláštery a jejich lidé (2013). Po zmapovaní histórie a súčasnosti šiestich rehoľných rádov v Čechách a na Morave prichádza pokračovanie zamerané na pôsobenie ďalších ôsmich: maltézskych rytierov, templárov, augustiniánov, karmelitánov, križiakov s červenou hviezdou, milosrdných bratov, jezuitov a anglických panien. Prostredníctvom textov aj pôsobivých fotografií autori …

Všetkých zasvätených pozývajú redemptoristi dňa 29.7. 2015 do kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na modlitbový večer. Začne sa o 17,45 hod. novénou  k Matke ustavičnej pomoci za zasvätených. Kedže prebieha Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci, je možné získať úplne odpustky. Po novéne bude svätú omšu slúžiť viceprovinciál redemptoristov, P. Václav Hypius.  Redemptoristi 

Bol to brat „jednoduchý a radostný“, ktorý navštevoval počas dovolenky rodičovský dom, kde rástlo jeho povolanie. Ale príkladom k nasledovaniu mu bol starý otec Pepe, ktorý ovdovel ešte ako mladý a zostal so štyrmi malými deťmi. Bol to roľník z Galície, ktorý opakoval svojím vnúčatám: „Slovo je ako testament: skôr ako sa vyjadrí, treba rozmýšľať; vyslovením sa naplní.“ …

V Roku zasväteného života si premonštrátska rehoľa pripomína 900 rokov od obrátenia zakladateľa rádu sv. Norberta. Tento jubilejný rok trvá od 28. mája 2015, čo je výročie obrátenia sv. Norberta, do slávnosti sviatku zakladateľa 6. júna 2016. Sv. Norbert sa obrátil podľa legendy s pomocou Božej milosti na ceste do Vredenu zo svetského života …

Ako trávite prázdniny? Dá sa ich tráviť aj misijne, či zažiť misie priamo na Slovensku? Brat Milan Toman a bratia zo Spoločnosti Božieho Slova vám ukážu a povedia, ako to funguje na ich „misijných prázdninách“.

AKO DON BOSCO, S MLADÝMI A PRE MLADÝCH LIST SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA dôstojnému donovi Ángelovi Frenándezovi Artimemu hlavnému predstavenému saleziánov pri príležitosti dvojstého výročia narodenia sv. Jána Bosca V Cirkvije živá spomienka na svätého Jána Bosca, zakladateľa Saleziánskej kongregácie, Dcér Márie Pomocnice, Združenia saleziánov spolupracovníkov, Združenia Márie Pomocnice, a otca súčasnej saleziánskej rodiny. Taktiež je …