Denne sa pozeráte do zrkadla? Aké zrkadlo používate pre svoj duchovný život? P. Tomáš Lesňák, provinciál rehole minoritov (alebo konventuálnych františkánov) a ďalší jeho bratia vysvetľujú, čo znamená žiť v modlitbe, žiť v spoločenstve a nastavovať si zrkadlo v bratskom komunitnom živote.

Redemptoristi na celom svete slávia druhú novembrovú nedeľu ako nedeľu misionárskeho povolania. Chcú si tým každoročne pripomínať deň vzniku Kongregácie najsvätejšeho Vykupiteľa, ktorá bola založená 9. novembra 1932 v Scale. V rámci osláv sa 8. novembra redemptoristický dorast so svojim prefektom P. Jozefom Jackaninom zúčastní svätých omší vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Pri …

Celkom jedenásť mladých saleziánov kňazov sa zišlo na formačnom stretnutí v dňoch 13. – 15. októbra v Oščadnici. Okrem podelenia sa o prežívaní svojho kňazstva v prvých rokoch po vysviacke a o skúsenostiach saleziánskeho života rozmýšľali aj nad témou masmediálnej komunikácie. Prvý blok venovali štúdiu listu dona Bosca o šírení dobrých kníh a rozmýšľali …

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme… Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je …

Na plenárnom zasadaní Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) v Donovaloch 27. 10. 2015 bol zvolený P. Václav Hypius CSsR za predsedu Konferencie a jej štatutárneho zástupcu. Počas dvoch dní zasadania (26. – 27. 10.) 23 predstavených mužských reholí diskutovalo o dôležitých otázkach pre rehoľné spoločenstvá na Slovensku. P. Jeremiáš Kvaka OFM ako odchádzajúci predseda …

Aj redakčný tím časopisu a web stránky Zasvätený život potrebuje čas na prerozprávanie, reflexiu a tvorivosť. Preto sa dňa 24. októbra 2015 členovia redakcie stretli v Žiline u sestier františkánok (Dcéry sv. Františka), ktoré ich veľmi pohostinne a srdečne prijali. Pod vedením šéfredaktora P. Juraja Pigulu OSA prehodnotili prácu za uplynulé obdobie, zhodnotili ostatné číslo časopisu Zasvätený život, …

Jednotlivé etapy permanentnej formácie sa miešajú aj s typickými úskaliami, na ktoré ako zasvätení narazíme. Únava, znechutenie či rutina, takmer nemožnosť povedať „nie“ nás odkazujú na „vyhorenie“. Je dobré poznať tento fenomén, ktorý sa objavuje po období prvotného nadšenia.

31. októbra prevezme medzinárodné humanitárne ocenenie Hugh O’Flaherty za rok 2015 írsky redemptorista, P. Sean Myers CSsR, ktorý pôsobí v Brazílii. V roku 1960, keď bol P. Myers poslaný na misie do Brazílie, boli rozľahlé časti tejto krajiny nepoznané, neprístupné, prehliadané a zanedbávané predstaviteľmi tohto štátu. Pátra Myersa začali volať “Padre Joao.” Počas svojich …

Prinášame vám ďalší z krátkych filmov o zasvätenom živote z produkcie Arcidiecézneho centra pre mládež v Olomouci. Je to pozvánka k nahliadnutiu do „zasväteného“ ateliéru sestry Márie, dominikánky.

V sobotu 17. októbra 2015 sa v Žiline konalo pravidelné stretnutie zástupcov sekulárnych inštitútov na Slovensku (SI). Úvodné duchovné slovo bolo inšpirované slovami arcibiskupa Mons. José Rodrígueza Carballa, sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré povedal na nedávnom stretnutí so zasvätenými na Slovensku. Pri tejto príležitosti pozval dvoch zástupcov z každého sekulárneho …