Posledným pastoračným bodom programu Svätého Otca v Ugande bolo v sobotu stretnutie s kňazmi a zasvätenými osobami v katedrále hlavného mesta Kampala.

Program druhého dňa návštevy Svätého Otca v Afrike sa začal v Nairobi stretnutím s kňazmi a diakonmi, zasvätenými osobami a seminaristami v športovom areáli katolíckej strednej školy „St. Mary´s School“. Zneli v ňom spevy, biblické čítania, modlitby, prosby a svedectvá. Keď rehoľná sestra a kňaz predstavili činnosť zasvätených osôb v Keni, Svätého Otca za všetkých pozdravil predseda Komisie pre klérus a zasvätený život Konferencie biskupov …

Zasvätení a krása prírody, turistika a základná zručnosť, odovzdávanie duchovného posolstva mladým, priateľstvo a spoločenstvo. Kde sa to dá zažiť? A fakt to zasvätení robia? Mons. Cyril Vasiľ SJ nás bude sprevádzať svetom skautov a s ním tak objavíme mnoho ďalších zaujímavostí zo sveta zasvätených.

Deň modlitieb za klauzúrne rehoľné povolania si Cirkev pripomína 21. novembra na spomienku Obetovania Panny Márie v chráme. V predvečer tohto dňa, 20. novembra 2015, slávila komunita sestier Kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre výnimočnú slávnosť. Slovenka sr. Mária Jezusa SSpSAP skladala svoje večné sľuby v kaplnke Kláštora Najsvätejšej Trojice. Svätú omšu …

P. Andrzej Wodka, redemptorista, morálny teológ, profesor a dekan Vyššieho inštitútu morálnej teológie v Ríme (Alfoziánska akadémia) na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Poľska, arcibiskupa Stanisława Gądeckieho, vedie tohoročné duchovné cvičenia pre všetkých biskupov Poľska. Duchovné cvičenia, ktoré začali 23. novembra a potrvajú do 26. movembra, sú prípravou na Jubilejný rok milosrdenstva. Ich mottom je …

Prefekt dikastéria pre zasvätený život uviedol, že Svätý Otec pripravuje dokument o vzťahu diecézy a reholí. „Pápež pripravuje dokument o vzťahu, ktorý sa musí ustanoviť medzi biskupom a generálnym predstaveným či predstavenou rehoľnej kongregácie“, povedal prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz pri príležitosti svojej návštevy …

Milí priatelia, dnes na prvú adventnú nedeľu začíname sláviť nový liturgický rok. Zároveň pokračujeme v pozvaní kráčať po ceste viery, ktorá nám znovu pripomenie významné udalosti z dejín spásy pred narodením Mesiáša. Úryvok dnešnej „eschatologickej reči“ z 21. kapitoly Lukášovho evanjelia nám zároveň dotvára ucelený pohľad, čo všetko bude predchádzať jeho naplneniu „keď uvidia Syna človeka …

V rámci slávenia Roku zasväteného života sa v dňoch 16. až 19. novembra 2015 v Charitnom domu v Dolnom Smokovci konali mimoriadne duchovné cvičenia pre rodičov a príbuzných kňazov a zasvätených osôb. Duchovnými cvičeniami s témou „JA SOM…“ podľa Evanjelia sv. Jána 30 účastníkov sprevádzal P. Ján Kušnír SVD. Jedným z ľudsky i duchovne …

V barcelonskej katedrále bolo v sobotu vyhlásených za blahoslavených 26 bratov kapucínov zavraždených pre vieru počas prenasledovania Cirkvi v Španielsku. Federico da Berga a jeho spoločníci, kňazi a bratia, prišli o život v časoch španielskej občianskej vojny, konkrétne v období od 28. júla 1936 do 24. februára 1937. Slávnosti blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Zdroj: …

Ponúkame vám pohľad na permanentnú formáciu a jej etapy rastu. Skúsime to pohľadom cez tri komnaty, ktorými treba postupne prejsť aj v zasvätenom živote: 1. Explózia vitality 2. Dynamika efektivity 3.Múdrosť stability.