V rehoľných komunitách, spoločenstvách sa zastavia pre radu, sprevádzanie aj tí, ktorí sú rozvedení a sú sami. Často sa hľadajú možnosti ako im pomôcť. Jednu ponuku majú misionári Saletíni s tímom laikov, pozývajú v dňoch 22. – 24. januára 2016 do Chrenovca-Brusna na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“. Je určená práve pre rozvedených, ktorí …

V rámci Roka zasväteného života predstavuje Vatikánsky rozhlas tentokrát rehoľnú charizmu pavlínskej rodiny, rozvetvenej do viacerých kongregácií a sekulárnych inštitútov, známych najmä svojou angažovanosťou v mediálnom apoštoláte. Sestra Anna Mátiková z Kongregácie dcér sv. Pavla (FSP) ako zatiaľ jediná slovenská členka pavlínskej rodiny predstavuje osobnosť zakladateľa, ktorým je bl. Jakub Alberione (1884-1971), a delí sa aj so …

V Misijnom sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorý je formačným domom mladých misionárov, sa v piatok 18.12.2015 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Štefanec, SVD uviedol do služby nového akolytu. Tento rok do tejto služby uviedol Frt. Juraja Petroviča, SVD. Akolytát sa udeľuje zvyčajne v 4. roku formácie resp. v treťom ročníku Teologickej fakulty, pred pastoračným …

Manželia a rodiny zaplnili kláštor augustiniánov. „Nestrácajme dôveru v rodinu! Je krásne mať vždy jeden pred druhým srdce otvorené, bez toho, aby sme čosi skrývali. Kde je láska, tam je aj porozumenie a odpustenie. Zverujem všetkým vám, drahé rodiny, toto každodenné rodinné putovanie, toto tak dôležité poslanie, ktoré svet a Cirkev potrebujú viac než kedykoľvek predtým.“ odkázal všetkým …

Vianočný pozdrav predsedníčky KVPŽR sr. Jany Kurkinovej FMA a predsedu KVRP P. Václava Hypiusa CSsR.

  Požehnané sviatky Narodenia Pána a nový rok 2016 plný milostí.

Prinášame plné znenie „katalógu potrebných cností“, ktorý Svätý Otec František adresoval členom Rímskej kúrie pri zvyčajnom predvianočnom stretnutí vo Vatikáne, dňa 21. decembra 2015 v Klementínskej sále. V pôvodnej talianskej verzii ide o akrostichové rozvinutie dvanástich písmen slova „misericordia“ – milosrdenstvo. 1. Misionárskosť a pastoračnosť. Misionárskosť je to, čo robí kúriu úrodnou a plodnou …

Od začiatku Adventu páter Milan Bubák SVD po ročnej odmlke opäť pokračuje v obľúbených rozhlasových príhovoroch, ktoré pomáhajú poslucháčom naladiť sa na duchovný odkaz Božieho slova blížiacej sa nedele. Jeho príhovory budú mať vo Vatikánskom rozhlase pravidelný priestor vždy v sobotu vo večernom vysielaní o 19.45, ktoré v rovnakom čase prenáša na svojich frekvenciách …

„Dnešného človeka niekto nazval ‚človekom bez povolania‘. Neexistujú plány do budúcnosti. Záujmy sa sústreďujú na vlastný bezprostredný blahobyt, na uspokojenie vlastných emotívnych potrieb, na svoju istotu a slobodu.

Svätý Otec František dal súhlas s vydaním dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor blahoslavenej Terézie z Kalkaty, čiže Matky Terezy (1910-1997). U zakladateľky kongregácií Misionárok lásky a Misionárov lásky, rodným menom Agnese Gonxha Bojaxhiu, sú tak splnené podmienky pre jej vyhlásenie za svätú a otázkou je už len stanovenie dátumu svätorečenia. Ten by mal byť …