Bolesť, choroba,odchod do večnosti, ale aj obdivuhodná starostlivosť,obetavá služba, slová plné nádeje. Ponúkame ďalšie video v sérii „Na 5 minút s nami“ na tému: Smrťou sa to nekončí. Áno, smrťou sa tento život na zemi nekončí ako vyjadrila sr. Alžbeta z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, máme jediný život, ktorý trvá celú večnosť, nie …

Rok zasväteného života bol pred rokom už v plnom prúde. Dňa 29. novembra 2014 bol slávnostne otvorený a dnes sa už môžeme spätne pozrieť, čím sa naplnil. Vďaka výbornej spolupráci medzi zasvätenými Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku sa podarilo zrealizovať množstvo podujatí, ktoré boli určené nielen pre zasvätených. Z nich môžeme …

Zasvätení z celého sveta sa dnes schádzajú v Ríme, aby spoločne zavŕšili Rok zasväteného života, ktorý dosiahol svoju métu. Keď sa niečo završuje, zdá sa, že sa to končí. A práve naopak, tento rok prebudil svet, zasvätení prebudili svet, ako ich vyzval pápež František. Tento rok bol zároveň príležitosťou pozrieť sa na hodnotu zasväteného života, bol obnovou, …

Lk 4, 21 – 30 Pamätám si, keď som mal úplne prvú kázeň doma v komunite, bolo tam veľa našich mladých. Často som im predtým prednášal, ale naraz to bolo iné. Hlas a kolená sa mi triasli od zmiešaných emócií počas celej kázne, bolo to naozaj trápne. Jeden zážitok však bol mimoriadny: bázeň. Stál …

Päť dní prebiehalo prebiehalo v Assisi, v kláštore pri hrobe sv. Františka, stretnutie predstavených provincií a kustódii s generálnym vedením rádu. Slovenských minoritov reprezentoval ich kustód P. Tomáš Lesňák. Stretnutie,ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 22. januára a po troch rokoch od poslednej generálnej kapituly rádu, malo predovšetkým pracovný charakter a jeho cieľom bola …

Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v nedeľu navštívil farnosť Závadka pri príležitosti stretnutia rodákov obce, ktorí zasvätili svoj život Bohu kňazskou službou alebo rehoľným spôsobom života. Archijerejskú svätú liturgiu tak vladyka Milan slávil za účasti mnohých kňazov a  rehoľných sestier. V Nedeľu márnotratného syna vladyka Milan smeroval svoju homíliu k tomuto podobenstvu a poukázal …

Priateľskú pomoc trpiacim a chorým podľa príkladu svätej Alžbety označil za krásny prejav viery bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý vo štvrtok 21. januára navštívil areál Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. V kostole svätej Alžbety slávil pri príležitosti dvadsiateho výročia obnovenia služby chorým svätú omšu. Rehoľa sv. Alžbety v rovnomennej nemocnici pôsobí …

Milé sestry, bratia a priatelia, prajem vám všetko dobré v Novom roku a ďakujem vám za vašu stálu podporu a modlitby. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré najdôležitejšie udalosti z roku 2015.

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí organizuje seminár na tému Krízy v zasvätenom živote. Kríza ako Božia hodina, kríza stredného veku v zasvätenom živote na úrovni biologickej, psychologickej, emocionálnej, intelektuálnej a duchovnej, a mnohé ďalšie témy v tejto oblasti rozoberie sr. Marta Andraščíková SSS. Konferencia  sa uskutoční v dňoch 26.– 28. februára 2016 v priestoroch Kongresového centra …

Pripadá vám slovo „internoviciát“ čudné? Skrýva sa za ním stretnutie noviciek z noviciátov rôznych reholí. O tom, aký typ stretnutí to je a čo dáva všetkým, vám porozprávajú sestry, ktoré internoviciát organizujú, a aj jeho aktívne účastníčky.