Stalo sa tak prvýkrát v histórii, že post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme zastáva Slovák. Písal sa rok 2012, presnejšie 26. marec. Rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum)  sa stal slovenský dominikán, profesor Miroslav Konštanc Adam.

Študijné a kongresové centrum v Modre – Harmónii sa cez víkend zaplnilo rehoľnými sestrami z rôznych kongregácii, ktoré zaujala téma Krízy v zasvätenom živote. Hlavným hosťom seminára bola sr. Marta Andraščíková zo Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá sa na tému pozrela z pohľadu zasvätenej ženy v životnom rytme jednotlivých období. Ako vyjadrila vo svojich prednáškach, dôležité obdobia sú práve tie …

Azda niektorým utkvela v pamäti výchovná metóda z čias detstva, formulovaná v podobe výstrahy: „Daj pozor! Nerob to, lebo Pán Boh ťa potrestá!“ Zaiste, úmysel takého varovania mal za cieľ zdôrazniť vyslovený príkaz, podporiť ho autoritou samého Boha. Účinky však boli devastujúce: karikatúra Boha ako detektíva a policajta a blok dôvery – pretože ťažko dôverovať Bohu, ktorého hlavnou …

25. februára si redemptoristi pripomenuli 267 rokov od oficiálneho potvrdenia Kongregácie Svätou Stolicou (1749). Kongregáciu založil 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole, Svätý Alfonz de Liguori (1696-1787). Cieľom nového spoločenstva bolo prinášať radostnú zvesť hojného vykúpenia najopustenejším. Na realizáciu tohoto cieľa vypracoval zakladateľ redemptoristov špeciálny plán ľudových misií. Po vyše 15 rokoch od …

Dňa 19.2.2016 bol spustený nový web Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských inštitútov a rehôľ – www.uisg.org – v šiestich jazykoch. Táto webová stránka je priestor, kde sa 1860 generálnym predstaveným, členkám UISG (Unione Internazionale delle Superiore Generali), dostane prístup k aktuálnym informáciám a rôznym dokumentom. Webová stránka www.uisg.org odráža širší komunikačný projekt, ktorý je …

  Kto z nás nepozná pocit nostalgie, smútku či prázdna, ktoré túži byť naplnené? O čo silnejší je tento pocit, keď sa naša túžba vzťahuje na Boha!

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší …

V čase od 13. – 19. 2. 2016 sa konali duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci pre rehoľné sestry z rôznych kongergácií a reholí. Exercitátorom bol P. M. Zamkovský CSsR. Témou duchovných cvičení bol Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb a úvah bol pre sestry obohatením a načerpaním nových síl. Milosrdenstvo nie je …

Osem osobností a dva spevácke zbory získali vo štvrtok 18.2.2016 cenu patróna umelcov Fra Angelico. Laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí vo svojej tvorbe i práci vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy, ocenila v Primaciálnom paláci v Bratislave Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených …

Vedeli ste, že v Cirkvi okrem manželského a rehoľného povolania existuje povolanie do zasväteného života vo svete? Predstavíme vám ho cez tie najkompetentnejšie – Moniku Durkáčovú (49) a Janku Jaššovú (48), ktoré v roku 2012 ako prvé na Slovensku prijali stav zasväteného panenstva z rúk otca biskupa Tomáša Galisa v Žiline.