Keď som rozjímal nad textom dnešného evanjelia (Jn 14, 23 – 29), zrazu sa mi „pred očami“ vynorila Katarína Sienská a „vyrozprávala“ mi zopár príhod zo svojho života, ktoré ladia s Ježišovými slovami o pokoji, o prebývaní Boha v človeku, ako aj o Duchu Tešiteľovi. Pri Ježišových slovách: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a …

Svätá stolica zverejnila 26. apríla 2016 meno nového biskupa španielskej Palencie augustiniána Manuela Herrera Fernándeza, ktorý v posledných rokoch pôsobil ako generálny vikár Santandera. V prvých slovách adresovaných svojim diecézanom vyjadril svoju najhlbšiu vďačnosť Bohu za život, vieru, za povolanie k zasvätenému životu a ku kňazskej službe, za milosrdenstvo a vernosť a pápežovi Františkovi za dôveru. Manuel Herrero, ktorý povedal, že …

Na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme sa najbližší piatok uskutoční konferencia o reštaurovaní najstaršieho rukopisu Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Manuskript s mnohými poznámkami svätca momentálne uchovávajú v generálnom dome Spoločnosti Ježišovej v Ríme (ARSI – Archivum Romanum Societatis Iesu). Na piatkovom stretnutí vystúpia predovšetkým odborníci z talianskych univerzít priamo zapojení do obnovy …

V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami sa v polovici apríla konala slávnosť biskupskej vysviacky vladyku Manuela Nina OSB, apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. 59-ročný benediktín španielskeho pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ako rektor Pápežského gréckeho kolégia v Ríme prijal svätenie pri liturgii s bohatou koncelebráciou biskupov východného i západného obradu. Hlavným svätiteľom …

V Bratislave sa budú konať misie milosrdenstva, ku ktorým vyzval biskupov z celého sveta pápež František. Uskutočnia sa o necelý mesiac v Katedrále sv. Martina (od 22. do 28. mája 2016). Povedú ich misionári z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), ktorí si práve dnes pripomínajú 150 rokov od obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci. …

Vo svete si práve dnes pripomíname 150. výročie obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Ide o obraz, ktorý je pravdepodobne najznámejšou mariánskou ikonou na svete. Uctievali si ho rôzne známe osobnosti a svätci. O verejnú úctu sa už roky snažia pátri z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), ktorí na to majú mandát od pápeža …

Aj tento rok kongresové centrum v Modre-Harmónii privítalo v dňoch 22.- 24. apríla provinciálne stretnutie sestier saleziánok. Spoločné stretnutie pri príležitosti slávenia „Sviatku vďačnosti,“ ktorý sa každoročne koná nielen na Slovensku, ale v rámci  Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na celom svete, sa nieslo v rodinnom duchu. Koncepcia programu bola rozdelená do viacerých blokov s aktuálnymi témami zo života provincie. Stretnutie …

Vždy veríme až do konca! Tak znie slogan XXVII. ročníka Medzinárodných saleziánskych športových hier, ktoré sa uskutočnia v termíne 4.-8. mája 2016 a prvýkrát v histórii ich organizujú dve krajiny spoločne: Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia a Rakúska provincia. Športové hry PGSI 2016 (z talianskeho názvu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali) sa budú konať …

Americké médiá priniesli správu o nájdení tela františkánskeho kňaza, ktorý sa stal obeťou vraždy. 71-ročný otec Rene Wayne Robert pochádzal z diecézy Saint Augustine na Floride. Od roku 1980 vykonával pastoračnú službu vo väznici a venoval sa i pomoci bývalým väzňom, nezamestnaným a ľuďom na okraji spoločnosti, ako aj komunite hluchonemých. Pátranie, vyhlásené po jeho zmiznutí 10. apríla …

Napriek všetkým technickým vynálezom a akýmkoľvek sociálnym vymoženostiam stále túžime po lepšom svete. Pre lepší svet sa uskutočnilo množstvo revolúcií, preliali hektolitre krvi, ale aj tak svet stále oplýva zlom a utrpením. Dokonca v nových a rafinovanejších podobách.