Redakcia časopisu a webstránky Zasvätený život v rámci projektu Z4P (Zasvätení 4/pre People/ľudí) pripravuje v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku mediálne školenie ON LINE 3 v dňoch 2. – 4. septembra 2016. Jednou z noviniek je otvorenosť školenia pre mladých laikov, ktorí spolupracujú s rehoľami v médiách. O kvalitu obsahov (tvorba a realizácia webstránky, videoreportáž, fotografia, spravodajstvo a infokanály) sa postarajú odborníci a nebudú chýbať …

  „Čo je to milosrdenstvo? Nie je to nič iné, ako vziať na svoje srdce biedu druhých. Ak je tvoje srdce zasiahnuté alebo dotknuté biedou druhých, tak toto je milosrdenstvo.“

Aktuálny 24. ročník Festivalu Lumen dokazuje, že hudba je pre mladých súčasťou ich života. Každoročný počet návštevníkov hovorí o tom, že nielen hudba, ale aj posolstvo, ktoré odovzdáva, je dôležité naozaj pre všetky generácie. Od zborov ku kapelám, od kapiel k festivalu. Aj tak by sa dala stručne vystihnúť história hudobného gospelového Festivalu Lumen, …

Sestru Veroniku Ráckovú SSpS pochovali v piatok 27. mája 2016 (o štvrtej popoludní) na farskom cintoríne sv. Jozefa Lutaya v Yei – v Južnom Sudáne. „Jej telo tak zostáva navždy so zemou a s ľuďmi, ktorým slúžila celým srdcom i životom,“ uvádza webstránka Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. „Na konci roku 2013, keď v …

Sr. Veronika Theresia sa narodila v Bánove rodičom Tomášovi a Márii, rodenej Hlavatej ako štvrté dieťa. Otec bol železničiar, matka domáca. Rodina bola hlboko veriaca. Najstaršia sestra Pavla vyštudovala medicínu, brat Michal šiel v šľapajach otca. Brat Peter sa stal diecéznym kňazom. Najmladšia sestra Veronika bola slniečkom rodiny. Bola živá, nápaditá a aktívna vo všetkých smeroch. Zo …

Stotník z Kafarnauma patrí medzi najsympatickejšie evanjeliové postavy. Pri každom eucharistickom slávení si pripomíname jeho slová: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu…“ Kafarnaumský stotník svojou vierou vzbudil Ježišov údiv aj obdiv. Viera však je len jednou z viacerých sympatických čŕt tohto vojaka. Čo o ňom teda vieme z Lukášovho rozprávania? …

V kostole umelcov na Piazza del Popolo v Ríme sa dňa 23. mája  uskutočnilo stretnutie s témou vychádzajúcou z pápežovho posolstva k 50. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov: Komunikácia a milosrdenstvo: plodné stretnutie, podporované médiami z Rímskeho vikariátu v spolupráci s asociáciou Paulínska komunikácia a kultúra (Paoline Comunicazione e Cultura). Stretnutia sa zúčastnil Mons. Dario Edoardo Viganó, prefekt Sekretariátu pre komunikáciu pri …

Asi šesťdesiat klauzúrnych sestier zo šiestich inštitútov, ktoré majú kláštor v Santiagu de Chile, sa dňa 22. mája na sviatok Najsvätejšej Trojice stretlo tiež s „klauzúrnymi“ iného typu, s väzenkyňami z väzenského centra v San Joaquím, pri príležitosti Roka milosrdenstva. Mníšky mohli na jeden deň opustiť svoju klauzúru, aby sa mohli zúčastniť na svätej omši, a tak mohlo …

  Prinášame vám celý rozhovor Svätého Otca Františka s generálnymi predstavenými ženských reholí. Svätý Otec František sa 12. mája 2016 stretol s vyše 800 rehoľníčkami, ktoré v tých dňoch mali v Ríme plenárne zhromaždenie Únie generálnych predstavených ženských reholí (UISG).

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého spolu s pani Pavlou Ráckovou informovali, že zádušné sväté omše za sestru Veroniku Theresiu Ráckovú SSpS budú v sobotu 28. mája o 11:00 v kaplnke Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a v pondelok 30. mája o 16:00 v Bánove, v kostole sv. Michala Archanjela. Miesto a dátum …