Novým kustódom Svätej zeme sa stal páter Francesco Patton OFM. V službe nahradí františkána Pierbattistu Pizzaballu, ktorý na tejto pozícii pôsobil dvanásť rokov. O nominácii rozhodlo generálne vedenie Rádu menších bratov. V súlade s pápežskými štatútmi vzťahujúcimi sa na toto poslanie františkánskeho rádu rozhodnutie napokon schválila Svätá stolica. Pútnici prichádzajúci z celého sveta sú …

Ako sv. Rita verila, že nemožné sa môže stať možným, tak v Kláštore sv. Rity v talianskej Cascii sa to deje. Augustiniánske mníšky ani nie požičiavajú, ale rovno darujú svadobné šaty. Okolo 300 modelov svadobných šiat, ktoré sestrám darovali zo solidarity k iným ženám, ktoré si šaty nemôžu dovoliť kúpiť, alebo z úcty k sv. Rite. Je to zároveň …

Svätý Otec František potvrdil požiadavku dôslednejšie postupovať pri zriaďovaní nových inštitútov zasväteného života. Pre platnosť zriadenia nového inštitútu na diecéznej úrovni sa bude od 1. júna 2016 striktne vyžadovať predchádzajúca konzultácia so Svätou stolicou. Normu vydala Svätá stolica vo forme reskriptu „ex audientia“ s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina z 11. mája 2016. …

V dňoch 16. – 20. mája 2016 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reflexia nad stavom života a pôsobenia rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia františkáni prijali viaceré uznesenia, odporúčania a pripomienky smerujúce k prehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa …

Slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS, ktorá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudáne, dnes zomrela. Smutnú správu potvrdila provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sr. Lucia Slušná. Sr. Veronika Terézia Racková pracovala ako vedúca zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei v Južnom Sudáne. V pondelok tento týždeň, hodinu po polnoci, sa vracala …

Druhý ročník letnej biblickej školy Inšpirácia a Orientácie, ktorú organizuje Katolícke biblické dielo sa bude konať v dňoch 24. – 28. augusta 2016 v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. S témou „Čas oddelený pre Boha. Sviatky v biblickej a židovskej tradícii“ bude účastníkov sprevádzať  ThDr. Lucia Hidvéghyová PhD.  Biblická škola môže byť vhodnou príležitosťou pre permanentnú formáciu ako …

Boh Otec je Darca, ktorý sa od večnosti v úplnosti daruje Synovi, ktorý je teda Obdarovaný, no Syn sám sa v úplnosti opätovne daruje Otcovi, a tak aj on sa stáva Darcom a Otec Obdarovaným. Toto večné zosobnené vzájomné darovanie sa Otca i Syna je Duch Svätý. Najsvätejšia Trojica však nezostáva vo svojej sebadarujúcej …

Plenárne zhromaždenie UISG 2016 – Medzinárodná únia generálnych predstavených Utkávať globálnu solidaritu pre život bola téma Plenárneho zhromaždenia sestier generálnych predstavených z celého sveta, ktoré sa konalo v Ríme od 9. do 13. mája 2016. Zároveň na tomto stretnutí oslávili sestry, zastúpené rehoľníčkami z celého sveta, zlaté jubileum, keďže Únia generálnych predstavených len nedávno, 8. decembra 2015, zavŕšila …

Slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS, pôsobiaca ako lekárka v Južnom Sudáne bola vážne zranená strelami útočníkov. V pondelok 16. mája hodinu po polnoci sa vracala po odvoze pacienta do inej nemocnice, keď jej auto atakovali ozbrojenci. Podľa informácie z generalátu Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého je sestra Veronika momentálne v stabilizovanom stave. Po dvoch operáciách roztrieštenej …

„Tu je pochovaný Ján z Florencie, sláva, zrkadlo a ozdoba maliarov. Bol rehoľník z posvätnej rehole svätého Dominika a naozajstný Boží služobník.