Lukášovo evanjelium je najsociálnejšie z evanjelií. Najviac útočí na boháčov a najviac sa zastáva núdznych. Bohatých má evanjelista doslova v zuboch. Podľa tohto evanjelia žiadne bohatstvo nie je legitímne. Ani to, ktoré nám poskytne príroda vo forme dobrej úrody, ako nám to dosvedčí nedeľné čítanie. Vlastne jedno bohatstvo je podľa Lukášovho evanjelia právoplatné. A je cieľom …

Na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove okrem mnohých iných podujatí prebieha na štadióne od utorka 26. do piatku 29. júla 2016 aj Veľtrh povolaní, ktorý je tvorený približne 122 spoločenstvami. „Je to spôsob, ako nájsť svoje povolanie,“ hovorí Aleksandra Przytulska, koordinátorka akcií Centra povolania na SDM. Veľtrh povolaní sa realizoval už na predchádzajúcich SDM, …

Apoštolská konštitúcia Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre) je najnovší dokument pápeža Františka, ktorý poskytuje smernice pre ženské kontemplatívne komunity. Sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM pri jeho predstavení verejnosti minulý piatok vo Vatikáne zdôraznil veľký záujem pápeža Františka o podporu kontemplatívnych reholí a jeho presvedčenie o ich význame …

„Najhoršou chorobou nie je lepra alebo tuberkulóza, ale opustenosť,“ píše pápež František v predslove ku knihe „Milujme toho, kto nie je milovaný“. Talianske misionárske nakladateľstvo v nej prináša dva doposiaľ nezverejnené príhovory Matky Terezy z roku 1973. Albánska rehoľníčka, ktorú Svätý Otec vyhlási za svätú 4. septembra tohto roku, sa v Miláne prihovorila mladým a rehoľníčkam. Pápežov predslov …

Poznaň, 22.7.2016 Dňa 20.7.2016 sa začali Svetové uršulínske dni mládeže (SUDM) v Poľsku. Zapojili sa do nich mladí ľudia z celého sveta, ktorí sú v kontakte so sestrami uršulínkami alebo sú oslovení ich charizmou a chcú sa tiež zúčastniť SDM v Krakove. Program SUDM prebieha v rôznych poľských mestách, kde pôsobia sestry uršulínky (Rybnik, Poznan, Wroclaw, Čenstochova, …

Prinášame vám v krátkosti prehľad najdôležitejších tém, ktoré dokument Vultum Dei quaerere rozoberá. Jedná sa o ďalší nádherný text o zasvätenom živote.

21. júla o 18.00 sa v madridskej Katedrále Panny Márie Almudenskej konala posledná rozlúčka so spoluzakladateľkou Neokatechumenátnej cesty Carmen Hernándezovou, ktorá zomrela vo veku 85 rokov. Obradom predsedal miestny arcibiskup Mons. Carlos Osoro Sierra za prítomnosti ďalších kardinálov, biskupov, kňazov a laikov. Počas obradu prečítali aj sústrastný pozdrav Svätého Otca Františka, ktorý adresoval Kikovi Argüellovi, spoluzakladateľovi hnutia. …

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili v piatok nový pápežský dokument, apoštolskú konštitúciu s názvom Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre), ktorej témou je zasvätený život ženských kontemplatívnych komunít. Ako vysvetlil sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM, apoštolská konštitúcia pápeža Františka vychádza 66 rokov po predchádzajúcej konštitúcii …

V nedeľnej stati Písma, kde sa Abrahám prihovára za obyvateľov Sodomy, nachádza sa jedna z veľmi mála diskutovaných „opráv“ pôvodnej hebrejskej Biblie.

Otcovia venturíni (Kongregácia Ježiša Kňaza) ukončili  v talianskom Trente 13. generálnu kapitulu, počas ktorej zvolili aj nového generálneho predstaveného.  Stal sa ním 64-ročný páter Carlo Bozza , ktorý vystriedal po dvanástich rokoch pátra Gianluigiho Pastóa. Vikárom generálneho predstaveného bol menovaný 70-ročný páter Gino Gatto. Kapitulu predchádzali duchovné cvičenia v Lorete s témou o povolaní Ut in corde tuo …