Vo Vatikáne zverejnia čoskoro nový pápežský dokument, ktorého témou je zasvätený život ženských kontemplatívnych komunít. Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, Apoštolská konštitúcia pápeža Františka Vultum Dei quaerere (Hľadať Božiu tvár) o ženskom kontemplatívnom živote bude oficiálne zverejnená v piatok 22. júla napoludnie. Na brífingu ju novinárom predstaví Mons. José Rodríguez Carballo OFM, …

Sestry kapitulárky Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi sa stretli v dňoch od 3. – 22. júla 2016 v Ríme, aby ďakovali a hodnotili to, čo majú ako kongregácia za sebou za posledných päť rokov od poslednej kapituly. Téma, ktorá sa niesla prípravou a jej priebehom je „ … a budete mi svedkami … až na kraj sveta“ …

V Kirgizskom hlavnom meste Biškek zomrel dňa 18. júla Mons. Nikolaus Messmer SJ, apoštolský administrátor Kirgizstanu. Zomrel vo veku 61 rokov na následky choroby. Bol jediným biskupom v krajine a túto službu vykonával desať rokov od svojej vysviacky v roku 2006. Mons. Nikolaus Messmer sa narodil 19. decembra 1954 v Karagande v Kazachstane v katolíckej rodine nemeckého pôvodu. V roku 1975 …

Svätý Otec zaslal telegram dominikánom, ktorí sa pri príležitosti 800. výročia založenia rehole zišli na generálnej kapitule v Bologni. Účastníkov kapituly, ktorá prebieha od 16. júla do 5. augusta, by mal pápež František prijať aj na osobitnej audiencii. Telegram s podpisom štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina je adresovaný generálnemu predstavenému Rádu kazateľov bratovi Brunovi …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska (USMI) aj tento rok organizuje sabatický trimester ako ponuku znovu začať či nanovo pokračovať na ceste povolania. Tento trimester, ktorý sa uskutoční od 12. septembra do 7. decembra 2016, ponúka USMI ženským kongregáciám a konkrétnym sestrám, ktoré túžia zastaviť sa vo svojom živote, aby boli viac s Bohom, so …

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho oslávi vo Francúzsku 15. augusta 2016 s vďačnosťou dvestoročné jubileum. K sláveniu a vďake sa pridajú aj rodiny sestier, biskupi a kňazi z miest ich komunít, pracovníci domovov, laici zo St. Jacut-les-Pins, kde 25. apríla 1816 začal zrod charizmy. Sestry pozývajú osláviť plameň nehy a milosrdenstva zapálený v srdci zakladateľky Angelique Le Sourd …

Na pokraji púšte počas poludňajšej páľavy odpočíva pri košatom dube Abrahám. V najlepšom ho v podobe troch anjelov navštívi sám Najvyšší. V akejsi svätej predtuche ho chce Abrahám čím skôr kráľovsky pohostiť. Beží k stádu, vyberie teľa, dá ho zabiť, pripraviť a dajú ho piecť. Nič z toho netrvá iba chvíľku. Ani napečenie podplamenníkov z troch mier múky, čo …

Sestry saleziánky v Thajsku začínajú realizovať nový projekt Oratórium on line. Jeho cieľom je spoznanie saleziánskej charizmy cez sociálne siete. Otvorenie roka, v ktorom „Oratórium on line“ bude prebiehať, sa uskutočnilo v Thajsku v meste Sampran v provincii Nakhornpathom dňa 24. júna 2016 v saleziánskej škole Mária Upatham. Provinciálna koordinátorka pre sociálnu komunikáciu spolu so svojimi spolupracovníčkami pripravila celý projekt, …

Zasvätení arcidiecézy chilského Santiaga odpovedali dňa 22. júna na pozvanie prežiť spoločne v roku Jubilea milosrdenstva púť zasvätených po uliciach Santiaga. Presunuli sa z Farnosti sv. Františka de la Alameda a pokračovali postupne do katedrály . Toto putovanie prežili v modlitbe a s vypovedanými svedectvami zasvätených. Záverečným momentom púte bol prechod bránou milosrdenstva v katedrále Santiaga. Pripomenuli si …

Pozostatky bl. Pier Giorgia Frassatiho „muža blahoslavenstiev“ sú na cestách na svetové dni mládeže už od 4.júla. Don Luca Ramello spolu so svojimi spolupracovníkmi sprevádzajú túto vzácnu relikviu patróna mladých. Ich trasa vedie z Turína cez okolie Milána,  Viedeň, Bratislavu,  rôzne mestá v Poľsku až do Krakova. Vo večerných hodinách druhej júlovej nedele Mons. Jozef Haľko …