Sme navyknutí na pestrý katalóg kresťanských čností, ktorých je toľko, že niekedy ich radšej statočne odkladáme dakde do spodného šuflíka. Biblia si počína múdrejšie. Pre ňu a podľa nej je najzákladnejšou a najpodstatnejšou čnosťou, ba jedinou veľkosťou človeka schopnosť počúvať – učenlivosť, čiže učeníctvo u živého Boha. V Slove a chudobných zároveň. Každý z nás je vlastne učeníkom. …