Odštartovali sme „kláštornú rebelúciu“ a minimálne vieme, čo ten pojem znamená. (Pre istotu: 1 Tim 4, 12 = vzbura tínedžerov proti malým očakávaniam) Prvým a ozaj najťažším krokom je vyjsť zo svojho komfortu. Začať tam, kde sme, takí, akí sme.

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili sviatok Zosnutia presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý slúžil slávnostnú svätú liturgiu v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, spolu s rektorom, o. Miroslavom Dancákom, a prefektom seminára, o. Marekom Belejom, za asistencie bohoslovcov. Táto …

V pondelok sme týždeň začali slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie a chválospevom Matky Pána, ktorá vidí, že „zhliadol na poníženosť svojej služobnice… a povýšil ponížených“. Božie slovo však v liturgických evanjeliových čítaniach uplynulého týždňa neustále podáva ako refrén a základné motto myšlienku poníženej služby.

Pri výročí desať rokov od smrti zosnulého saleziána kňaza Štefana Sandtnera odhalili v nedeľu 14. augusta na priečelí kostola vo farnosti Bratislava-Miletičova pamätnú tabuľu tohto významného saleziána, básnika, redaktora a prekladateľa. Požehnaniu a odhaleniu tabule predchádzala svätá omša, v ktorej správca farnosti don Marián Husár priblížil osobnosť i dielo Štefana Sandtnera (1916-2006), ktorý vo …

„Ruže uprostred zimy“ – je názov knihy svedectiev, ktorá zachytáva januárové putovanie relikvie svätej Terézie z Lisieux na Slovensko. Jej ostatkom prejavilo verejnú úctu za dva týždne vyše 200 000 ľudí. Relikvie patrónky misií, misionárov a letcov prevzali slovenskí rehoľníci od francúzskej komunity sestier bosých karmelitánok z Lisieux. Z Bratislavy, kde ich privítali, putovali …

O mesiac ožije Šaštín národnou púťou, pozývame vás medzi tisícky pútnikov! Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2016 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá päť dní. Začne sa v stredu 14. septembra …

Napriek tomu, že blahoslavená Matka Tereza bude kanonizovaná 4. septembra v Ríme, „Mesto radosti“, ako mnohí prezývajú Kalkatu, sa tiež pripravuje na historický deň. Kňazi, študenti či umelci v týchto dňoch organizujú rôzne semináre, výstavy a modlitbové stretnutia naprieč celým mestom, aby šírili „odkaz Matky Terezy celému ľudstvu“. „Namaľovala som niekoľko nových obrazov zachytávajúcich jej posolstvo, ktoré …

Opátstvo v bavorskom Mallersdorfe, ktoré je bývalým benediktínskym kláštorom a teraz v ňom pôsobia františkánske sestry Svätej rodiny, produkuje vlastné pivo od 12. storočia a iba sestra Doris pokračuje v tradícii výroby piva.

Chemin-Neuf, jednu z najvýznamnejších katolíckych charizmatických komunít, čaká historický prelom. Jej zakladateľ, 67-ročný o. Laurent Fabre, po 43 rokoch odstúpil z jej vedenia. Vo Francúzsku sa 8. augusta začala generálna kapitula, ktorá vyberie nového predstaveného. Komunita bola založená v roku 1973. Dnes ma 1 800 členov, z toho 700 manželských párov a 340 zasvätených …

Svätý Otec František navštívil 12. augusta v Ríme Komunitu sv. Jána XXIII. založenú kňazom Orestem Benzim na záchranu žien z moderného otroctva. Pri návšteve, na ktorú zavítal o piatej popoludní, sa stretol s dvoma desiatkami žien vyslobodených z okov prostitúcie. V komunite s priemerným vekom 30 rokov je 7 žien pôvodom z Nigérie, 6 z Rumunska, 4 z Albánska a ďalšie z Tuniska, Talianska a Ukrajiny. Všetky si …