Začiatok augusta je pre sestry saleziánky významný. Na výročie posviacky Baziliky Panny Márie Snežnej, ktoré si dnes v Cirkvi pripomíname. prvé sestry Inštitútu dcér Márie Pomocnice zložili svoje rehoľné sľuby práve v tento deň 5. augusta 1872 v talianskom Morneze. Odvtedy je u sestier tradíciou, že mnohé z nich skladajú práve v blízkosti tohto sviatku rehoľné sľuby. Po prvý krát …

Augustiniáni pripravujú pre mužov, ktorí sú na ceste hľadania svojho povolania, možnosť stráviť pár dni v kláštore a tak zakúsiť, čo to znamená byť augustiniánom dnes. Ako spomenul prior komunity a rehole na Slovensku P. Juraj Pigula, je to príležitosť zastaviť sa v tichu aj pohybe kláštora a uvažovať nad svojím životom, najmä keď sa ozýva túžba zasvätiť svoj …

Svätý Otec František sa „po intenzívnej modlitbe a zrelom uvažovaní“ rozhodol vytvoriť Študijnú komisiu o diakonáte žien, píše sa v dnes publikovanom oficiálnom komuniké Svätej stolice. Komisiu, ktorej polovicu členov tvoria významné ženské osobnosti na medzinárodnom poli teológie a histórie, bude viesť sekretár Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer. Myšlienka vytvoriť komisiu, ktorá by …

Pápež František vymenoval dňa 1. augusta 2016 za nového apoštolského administrátora v Kirgizsku pátra Janeza Mihelčiča SJ, doterajšieho predstaveného jezuitskej komunity v hlavnom meste Biškek. Janez Mihelčič sa narodil v slovinskej Radovljici 13. mája 1942. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil ako 24-ročný a za kňaza bol vysvätený v roku 1975. Absolvoval lingvistické štúdiá v Belehrade a vyše 10 rokov pôsobil ako …

Spytovanie svedomia je predovšetkým načúvaním vlastnému srdcu. Nie je niečím, čo by sa dialo vo vnútri iba prostredníctvom uvažovania a uvedomovania si seba. Je duchovným dialógom vyjadrujúcim vieru človeka, jeho vzťah k Bohu, Boží primát.

Svätý Otec František sa stretol dňa 30. júla 2016 pri slávení eucharistie s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami vo Svätyni sv. Jána Pavla II. v Krakove – Lagiewnikoch. Homíliu v plnom znení si môžte prečítať :tu: A tiež podnikol v ten istý deň v Krakove dve návštevy, ktoré neboli naplánované v jeho oficiálnom programe. Po tom ako sa …

V utorok 2. augusta si františkánska rodina a celá Cirkev pripomenie veľkú udalosť dejín, ktorá zmenila pohľad na pokánie. Je to už 800 rokov, čo pápež Honorius III., udelil milosť úplných odpustkov pre malý kostolík zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii, Kráľovnej anjelov. Stalo sa tak na žiadosť sv. Františka z Assisi, ktorý spolu s bratom …