Príčinou prepadu členskej základne, akú naďalej zažívajú rehoľné spoločenstvá, je chybná interpretácia Druhého vatikánskeho koncilu, domnieva sa P. Angel Pardilla. Vatikánske vydavateľstvo vydalo jeho knihu o zasvätenom života, v ktorej bilancuje pokoncilové zmeny v tejto oblasti života Cirkvi. Pripomína, že rehoľné spoločenstvá po koncile stratili jasnú predstavu o svojej identite. Rehoľný život bol vnímaný …

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 5 – 10 Veľakrát chceme robiť v živote pozoruhodné a obdivuhodné veci, ktoré by hovorili o mimoriadnej viere. Ale často zabúdame, že to, čo Ježiš požaduje, nie je mimoriadna viera, ale viera jednoduchá, spojená s udalosťami každodenného života. Inými slovami, sme povolaní premeniť obyčajné veci na veci mimoriadne skrze vieru a službu. Apoštoli …

Pred sviatkom svätého Františka z Assisi pozývajú bratislavskí františkáni na trojdňovú prípravu na túto slávnosť. Témou tejto obnovy, ktorá sa začne zajtra 30. septembra, je František obdarovaný i darujúci. Vo večernom programe bude počas trídua vždy svätá omša. Pred ňou buď františkánska krížová cesta, františkánsky ruženec alebo vešpery s bratmi, po nej filmový večer alebo koncert. V pondelok 3. …

Svätý Otec František počas svojej zahraničnej cesty od piatku 30. septembra do nedele 2. októbra navštívi kaukazský región a zavíta aj do Azerbajdžanu, kde ho privítajú slovenskí saleziáni. Po dvoch dňoch strávených v Gruzínsku strávi pápež František nedeľu 2. októbra v Baku. Od jubilejného roku 2000 bola katolícka misia na tomto území zverená slovenským …

Vidieť bratov alebo sestry, ktorí spolu slávia liturgiu, modlia sa, spoločne pracujú, a ktorí bývajú pod tou istou strechou, odlúčení od sveta: to je obraz, ktorý bol východiskovým bodom mnohých rehoľných povolaní.

Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli uplynulú sobotu (24. septembra) na pravidelnom stretnutí v Žiline. Úvodné duchovné slovo vychádzalo z duchovných cvičení o Božom milosrdenstve a prinieslo inšpirácie ako sa viac podobať milosrdnému Otcovi v súčasnom svete. Následne sa účastníci stretnutia podelili so skúsenosťami ako prežívajú Svätý rok milosrdenstva vo svojich inštitútoch. V dňoch 21. – 26. …

Brnianska Akadémia kánonického práva otvára Štúdium aktuálnych tém zasväteného života. Prednášať budú prevažne odborníci z rímskych dikastérií (napr. Mons. José Rodríguez Carballo OFM, Leonello Leidi CP, Ambroży Skorupa SDS, Sebastiano Paciolla O.Cist, Amadeo Cencini FdCC). Cieľom štúdia je prispieť k prehĺbeniu právneho a teologického rozmeru danej problematiky, k plodnému dialógu a spolupráci nielen medzi inštitútmi navzájom, ale aj medzi …

Spoločnosť Ježišova na Slovensku si v tomto roku pripomína 75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza, súčasnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri tejto príležitosti bude túto stredu, 28. septembra 2016, P. Provinciál Rudolf Uher SJ predsedať ďakovnej svätej omši so začiatkom o 9.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši bude nasledovať v priestoroch …

V Ríme sa 2. októbra zhromaždí na 36. generálnej kongregácii Spoločnosti Ježišovej 215 provinciálov a zvolených delegátov zo 77 jezuitských provincií a 10 regiónov z celého sveta. Úlohou kongregácie bude voľba nového generálneho predstaveného rehole ako aj apoštolské rozlišovanie a hľadanie odpovedí na znamenia čias. Charakter, cestu i cieľ vystihuje logo generálnej kongregácie, ktoré je …

Predstavujeme ďalší zo sekulárnych inštitútov, ktorého členovia žijú a šíria Kristovo evanjelium prostredníctvom karmelitánskej spirituality.