Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19 – 31 Dnešné evanjelium nám odkrýva skutočnosť toho, čo bude s človekom po smrti. Pán Ježiš hovorí o odmene a treste podľa toho, aký bol náš život a naše skutky.

Konferencie ženských a mužských reholí na Slovensku pripravili pod záštitou Mons. Bernarda Bobera učebnú pomôcku, ktorá bude ponúknutá do škôl a do katechetických centier. Na 5 minút s nami ponúka 45 krátkych videoportrétov jednotlivých zasvätených. Snahou protagonistov je priblížiť základné princípy a hodnoty zasvätenia a spôsob rehoľného života či poslania. Krátke filmy sú vhodnou učebnou pomôckou na obohatenie vyučovania, …

V Škótsku v okrese Borders sa pripravuje festival, na ktorom si pripomenú 750. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších škótskych filozofov. Ján Duns Scotus. známy aj ako doctor subtilis, sa narodil okolo roku 1266 v mestečku Duns. Životný príbeh tohto veľkého muža je veľmi krátky, avšak na dôležité zvraty veľmi bohatý. Vo Volunteers Hall sa …

Chcem sa s Vami podeliť o mojom novom domove, ktorým sa na 10 mesiacov stala provincia Filipíny juh. Práve tu som dostala možnosť pripraviť sa na zloženie doživotných sľubov. Som sr. Katarína z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Sestry saleziánky sa pripravujú na kánonickú vizitáciu, ktorá sa koná každý ch šesť rokov. Na poslednej generálnej kapitule, ktorá sa konala v Ríme na jeseň v roku 2014, zvolili po prvýkrát v histórii Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA) za generálnu radkyňu sestru z Japonska. Sr. Mária Assunta Sumiko Inoue vtedy tiež ešte netušila, že bude vybraná generálnou matkou Yvonne …

Nadácia nemeckých katolíkov sa dlhodobo venuje pomoci kresťanom v strednej a východnej Európe. Vo svojej centrále vo Freisingu začiatkom septembra hostila takmer 300 účastníkov z 29 krajín. Témou 20. medzinárodnej konferencie nadácie Renovabis boli práve rehoľníci. Ako vyjadril obchodný riaditeľ nadácie Gerhard Albert, „s rehoľami máme každý rok asi štvrtinu najrozličnejších projektov v oblasti …

Začiatok septembra prináša veľa noviniek. Jednou z nich je aj nové číslo časopisu Zasvätený život, ktorý vychádza už siedmy rok a šíri sa nielen komunitami či spoločenstvom zasvätených, ale stáva sa obľúbeným časopisom aj pre „nezasvätených“. Úvodník šéfredaktora P. Juraja Pigulu vás vtiahne do času, ktorý ak chceme prežiť, potrebujeme sa zastaviť. „Prichádzam teda na to, …

Zomrel Gabriele Amorth pavlínsky kňaz a exorcista rímskej diecézy. Pred niekoľkými týždňami bol hospitalizovaný v nemocnici Nadácia Svätej Lucii kvôli pľúcnym komplikáciám a zomrel 16. septembra. Don Gabriele sa narodil v talianskej Modene 1. mája 1925. Do Spoločnosti sv. Pavla, ktorá bola založená don Jakubom Alberionim v roku 1914 vstúpil v Albe 25. augusta 1947. Za kňaza bol vysvätený 24. …

„Smäd po mieri. Náboženstvá a kultúry v dialógu“ – tak znie názov medzináboženského stretnutia, ktoré bude od 18. do 20. septembra hostiť Assisi. Stane sa tak presne po 30 rokoch od prvého historického stretnutia za mier, ktoré v roku 1986 zvolal do kolísky františkánskeho rádu vtedajší pápež Ján Pavol II. Na záver stretnutia Svetového dňa …

Môže byť veriaci človek nepoctivý? Ako je možné, že v evanjeliu nájdeme miesto, kde Boh chváli nepoctivého správcu? Kde je tu kresťanská morálka? V stati z Lukášovho evanjelia správca majetku stráca svoju pozíciu, a preto využije majetok svojho pozemského pána tak, že z neho ponúkne výhody jeho dlžníkom. Za toto svoje správanie dostáva pochvalu od pána a dá sa rozumieť, …