Poďme priamo k odkazu nedeľnej bohoslužby slova. Múdrosť, ktorú Boh dáva pre našu spásu a na správne prežitie pozemského života, nespočíva v tom, čo všetko môžem mať a s čím môžem počítať, aby som si na tom zakladal. Spočíva skôr v schopnosti zrieknuť sa

V sobotu 27. augusta 2016 sa v Michalovciach konala pešia púť do baziliky minor k relikviám blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Štvrtý ročník tejto púte sa niesol v duchu témy: „Si kľúčový“. Hlavným organizátorom bol otec Atanáz Mandzák CSsR v spolupráci dobrovoľníčkou Janou Lukačovou a inými laickými dobrovoľníkmi. Takmer 100 pútnikov prešlo aspoň časť cesty …