Hádam tento svet tuší, že aj „človek kláštorný“ alebo „človek zasvätený“ je ešte len na ceste k svätosti. Prinášame o tom svedectvo v podobe „Dekalógu viery v zasvätený život“. Je to krásny súhrn viery, ktorá chce prekvasiť svet.

„Zasvätený život je duchovný kapitál, ktorý prispieva na dobro celého Kristovho tela, nielen rehoľných rodín.“ Aj s týmito slovami sa dnes obrátil pápež František na účastníkov Medzinárodného kongresu biskupských vikárov a delegátov pre zasvätený život, ktorých prijal v Klementínskej sále. Svätý Otec vo svojom príhovore povzbudil biskupov, aby prejavili „osobitnú starostlivosť“ pri podporovaní „rôznych chariziem, či …

Podľa talianskeho Národného inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) k zemetraseniu došlo o 7.40 h SEČ a jeho epicentrum sa nachádzalo v Národnom parku Sibillini, hornatej oblasti ležiacej v regiónoch Marche a Umbria, približne 120 kilometrov severovýchodne od Ríma. Zemetrasenie spôsobilo veľké škody v starobylom meste Norcia, kde sa zrútila bazilika sv. Benedikta zo 14. …

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 19, 1 – 10 Raz som počul príbeh, ktorý rozprával Ježiš svojim učeníkom, v trochu zmenenej podobe, ako je v Biblii: Bol raz jeden pastier, ktorý mal sto oviec. Jedna bola chromá a vždy zaostávala.

Už po desiatykrát Rehoľa sv. Augustína v Košiciach pripravila duchovnú obnovu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach. Svätý rok milosrdenstva na ňu prišlo symbolicky zavŕšiť vyše tri desiatky mladých ľudí. V programe bola prehliadka sanktuária, modlitby a slávenia. Mladí zavítali aj na hrad Wawel a do Luzmieriz. Život sestry Faustíny a veľkosť …

V dňoch 24. – 25. októbra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Takmer 40 účastníčok sa počas formačnej časti nechalo sprevádzať témou Roka milosrdenstva diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, ktorý v úvode v krátkosti predstavil nitriansku diecézu a svoj príspevok obohatil prehľadom kostolov …

Fabio Rosini je v Itálii fenoménem. Jeho kurzy o Desateru, které uvádějí mladé lidi do hledání osobního povolání, probíhají již v šedesátce diecézí. Jen v Římě chodí na tyto přednášky tisíce lidí.  

Rehoľa piaristov sa 5. októbra 2016 rozrástla o svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku. Členovia z Prievidze a Nitry zložili na jeden rok slávnostný sľub, v ktorom sa zaviazali mať účasť na charizme sv. Jozefa Kalazanského – starostlivosti o deti a mládež. Počas svätej omše, celebrovanej provinciálom Jurajom Ďurnekom SchP, predniesol pozdrav …

V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Exercičnom dome otcov pallotínov v Smižanoch uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených, za prítomnosti devätnástich vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí. V úvode stretnutia sa prečítal pozdrav od apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Maria Giordanu, v ktorom bol zdôraznený význam prebiehajúceho Roka milosrdenstva. Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania …

Neskutočne rada stretávam slnečné osoby. Nemusia hýriť nadmerným entuziazmom alebo sa váľať od smiechu. Nevysávajú energiu z človeka. Naopak, dá sa v nich poprechádzať ako po širokom námestí, bez strachu zo slovného preklepu alebo strápnenia, lebo človeka obdarujú hlbokým prijatím.