Keď si vybral rehoľný život, mal veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti.

Malé sestry Ježišove si pripomínajú sté výročie smrti bl. Charlesa de Foucaulda. Pri tejto príležitosti pozývajú všetkých osláviť toto jubileum spolu s nimi. Slávnostná svätá omša bude celebrovaná 1. decembra o 18.00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Zároveň v tomto jubilejnom roku zakladateľa sa sestry stretli na slávnosti skladania prvých sľubov. Po viacročnej príprave a …

Už po štvrtýkrát pozývajú bratislavskí františkáni prežiť Advent spolu s nimi ako skutočnú prípravu na Vianoce. Ponúkajú aktivity zamerané na dve oblasti – na vzťah k sebe a k blížnemu. Chce to pripraviť svoje srdcia. Keďže obrátenie začína modlitbou, tak pre túto cestu pripravili pár povzbudení od pápeža Františka, ktoré nájdete v kostole. Pozývajú k pravidelnej adorácii v utorok a vo …

Sestry saleziánky ukončili v Bratislave dňa 26. novembra kánonickú vizitáciu. Počas viac ako dvoch mesiacov sr. Mária Assunta Sumiko Inoue pôvodom z Japonska navštívila jednotlivé komunity sestier na Slovensku a v Azerbajdžane. Mohla sa tak osobne stretnúť s každou sestrou, s mladými, s členmi saleziánskej rodiny ako aj s predstaviteľmi Cirkvi na Slovensku a vidieť i pochopiť lepšie realitu, v ktorej sestry prežívajú …

V okružnom liste Orientačné línie pre spravovanie dobier inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa píše o formácii v ekonomickom rozmere, aby bola v línii vlastnej charizmy a v podstatnej dôležitosti, aby rozhodnutia v poslaní mohli byť inovačné a prorocké. V túžbe dať obsah týmto slovám Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila II. medzinárodné sympózium pod názvom S vernosťou …

  Ostali nám posledné dva typy ťažkých vecí: malé ťažké veci a tie, ktoré sú výzvou pre kultúrne normy. Toto je už posledný príspevok zo série: „Robiť ťažké veci v kláštore“. To teda musíte poznať a aplikovať!

V sobotu 26. novembra vo večerných hodinách zomrel páter Peter-Hans Kolvenbach SJ, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej v rokoch 1983 až 2008. Zomrel v Bejrúte vo veku nedožitých 88 rokov v dôsledku choroby. Pochádzal z Holandska, kde sa narodil 30. novembra 1928. Do jezuitského noviciátu vstúpil v roku 1948 a kňazstvo prijal v roku 1961 v Libanone v arménskom ríte. Pred tým ako bol …

Po ročnej prestávke je P. Leopold Slaninka SJ opäť pripravený poskytnúť psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti pre kandidátov do reholí, ale taktiež pre zasvätených a pre kňazov. Tieto psychologické služby poskytuje v jezuitskom exercičnom dome v Piešťanoch. Prihlásiť sa možno na mailovej adrese: lslaninka@gmail.com. Ďalšie možnosti ako sa o jeho službe dozvedieť viac: http://spiritualita.jezuiti.sk FACEBOOK – Profil; …

Cirkev putuje a každý z nás je pútnikom na ceste do cieľa, ktorým je nebo. Dostali sme dary, ktoré máme využiť na posilnenie nás samých, ako aj tých, ktorých nám Boh posiela do cesty. Boh nám dáva osobné charizmy a vstupom do konkrétneho spoločenstva zasväteného života máme účasť aj na charizme inštitútu. Obidvoje sú našimi darmi. …

V poslednú nedeľu liturgického obdobia cez rok sa štyria slovenskí kapucíni vybrali navštíviť svojich bratov do Viedne a osláviť s nimi znovuotvorenie ich kostola. Slávnostnú svätú omšu celebroval rakúsky provinciál br. Lech Siebert. Liturgiu hudobne sprevádzala Ars Musica, ktorá hrala Mozartovu verziu omšových spevov. Slávnosť pokračovala v bratskom duchu na agapé v historickom refektári, …