Pôst je čas znovunájdenia vlastnej pravdy a autenticity. Každý rok prichádza Pôstne obdobie, čas plných 40 dní, v ktorom je kresťan pozvaný k zmene, ku konverzii, k návratu k Bohu.

V tomto roku rehoľa piaristov slávi výročie – 400 rokov od vzniku Rádu Zbožných škôl ako rehoľnej kongregácie. Presne 250 rokov uplynulo zas od kanonizácie svätého zakladateľa Jozefa Kalazanského. Tento rok slávia v reholi jubilejný rok, ktorý má nielen sumarizovať a pripomínať to, čo majú ako rehoľná rodina za sebou, ale aj posunúť ich …

Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal dnes dopoludnia na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, saleziána, kňaza, ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky mučenia a väzenia 8. januára 1969. Tento …

Ochotníci z farnosti Topoľčany vystúpili s muzikálom Milosrdní ako otec v Spišskej Novej Vsi 19. februára v Kine Mier. Muzikál je evanjelizačným projektom Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa k Jubilejnému roku milosrdenstva. Autorkou piesní je sr. M. Kristiána Haburajová, scenáristkou a režisérkou sr. Jana Františka Gareková a asistentkou sr. M. Germana Angelovičová, ako o tom Zasvätený život informovala sestra Júlia. Hlavnou myšlienkou muzikálu …

Na Slovensku neznámy, avšak pozoruhodný arcibiskup Thomas Menamparampil SDB. Zaslúžil sa o urovnanie etnických konfliktov v severovýchodnej Indii a v roku 2011 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Ponúkame rozhovor s ním.

Krátky text 1. čítania môže evokovať dojem, že Jahve v určitej epoche dejín alebo len v konkrétnej situácii zabudol, ba opustil svoj utrápený ľud. Keď tieto slová čítam a cítim sa v zajatí hriechu, na dne, ďaleko od Boha, mám v hĺbke svojej duše také pocity, že som opustený, začína sebaľútosť… teda autentické so 14 veršom. Ale! Text proroka …

„Platón požíval výraz filozof – kráľ, ale to, čo dnes potrebujeme, je filozof – priateľ,“ povedal arcibiskup Thomas Menamparampil na výročnom kongrese indických filozofov. Viac ako 300 účastníkov kongresu sa stretlo v dňoch 11. – 14. februára na univerzite v Sanchi, v centrálnej Indii, aby sa venovali téme Filozofia ako spôsob života. Všetci rečníci zdôraznili, že filozofia …

Do Kláštora Dobrého pastiera v Zarautz v španielskom Guipúzcoa prijali pred piatimi rokmi Akiko Tamuru. Doktorka Akiko zachraňovala životy v operačnej sále, veľa rokov pracovala ako chirurgička. Napriek tomu, že bola šťastná a spokojná so svojím životom a profesiou, vo svojom vnútri vedela, že Boh ju žiada o niečo viac. „Zo začiatku sa mi …

Medziľudské vzťahy sú miestom, v ktorom sa citové dozrievanie stretá s modernými nástrojmi z oblasti masmédií. Preto sa pýtame, ako sa ich používanie môže stať užitočným pre cestu dozrievania.

Na riadnom zasadnutí komisie kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne bola dňa 21. februára 2017 prerokovaná kauza mučeníctva slovenského saleziána Titusa Zemana. Členovia komisie vyjadrili svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces blahorečenia dona Titusa dostal ku svojmu zavŕšeniu. Posledný úkon urobí pápež František, keď mu budú …