Zrodilo sa moje duchovné povolanie, ale moji najbližší nechceli o tom ani počuť. „Á, prejde ho to, veď nevyrastal v náboženskom duchu…“ mysleli si moji rodičia. A tak som sa musel postaviť voči tejto ťažkosti a skúške. Nebolo mi ľahko čeliť rodine, ktorá ma vychovala. Avšak pomohli mi slová dnešného evanjelia: „Kto miluje otca alebo matku viac ako …

V sobotu 24. júna 2017 na slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa – patróna Trnavskej arcidiecézy sa stretli na ďakovnej slávnosti za 90 rokov od vzniku Slovenskej provincie Sedembolestnej Panny Márie sestry z Kongregácie Dcér Božskej Lásky. Program začali modlitbou posvätného ruženca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, po ktorom predstavila históriu a súčasnosť provincie sr. …

V nedeľu večer 25. júna sa zišli v Konvente sv. Dominika vo Zvolene delegáti provinčnej kapituly Slovenskej provincie bratov dominikánov. Slávenie začali svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal, generálny vikár banskobystrického biskupstva. Vo svojej homílii vyzval bratov kapitulárov, aby dôverovali Bohu a pri svojom rozhodovaní sa vydali do rúk Božej prozreteľnosti. V pondelok …

Kníhkupectvo u kapucínov v spolupráci s kapucínmi organizuje prednášku sr. Veroniky Kataríny Barátovej, v ktorej predstaví knihu „Božia vôľa – bludisko alebo cesta“. „Je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná …

Kto ma pozná a prečítal si nadpis, isto sa usmieva. Som asi tou úplne najnevhodnejšou osobou, ktorá by mala písať článok o cvičení. Ale na druhej strane, možno mám viac spriaznených duší v rovnakom rozpoložení ako som ja. Takže priznávam: nie, cvičenie nie je to, čo mi ide.

V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia. Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny za vedecko-výskumnú činnosť, aj za popularizáciu vedy. Za …

Svätý Otec František povzbudil vincentínov sláviacich 400. jubileum zrodu svojej charizmy, aby v sile a odvahe kráčali ďalej. Pri audiencii generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátra Tomaža Mavriča CM dňa 19. júna, Svätý Otec potvrdil svoju účasť na pripravovanom jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny. Spoločenstvá s vincentskou charizmou z celého sveta sa stretnú v Ríme 12. – …

Chodia mnísi na dovolenku? Rozumie sa tomu akože majú nejakú mníšsku prestávku? V jednom z posledných vlogov od benediktínskeho youtubera sa dozviete odpovede na tieto otázky.

Pápež František prijal dňa 24. júna tridsiatku účastníkov generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, tiež nazývaných resurekcionisti (lat. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi – CR). Kňazov povzbudil, aby im nostalgia za „minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé diela“ nebránila vidieť veci, ktoré Pán koná dnes: „Nebuďte mužmi nostalgie, ale mužmi pohýnanými vierou …

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ, titulárneho biskupa ostracinského a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Sídlo eparchie sa nachádza neďaleko Clevelandu v štáte Ohio. Menovanie publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice dňa 24. júna. Ruténska eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 a dnes je …