Tridsať sestier dominikánok z rôznych krajín Európy sa v dňoch 22. – 24. septembra 2017 zišlo v Osle na pozvanie tamojších sestier. Spolu bolo zastúpených dvanásť rôznych kongregácií z desiatich európskych krajín (Nórsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). Zamýšľali sa nad otázkami, ako sa môžu v súčasnosti pričiniť o pokračovanie dominikánskeho života …

Pred 780 rokmi bol v Čechách založený Rytiersky rád križovníkov s červenou hviezdou, ktorý je historicky spätý s viedenským Kostolom sv. Karola. Pri tejto príležitosti sa vo Viedni v tomto barokovom kostole, ktorý bol od roku 1738 v duchovnej správe tohto rádu, slúžila slávnostná svätá omša. Rád križovníkov po období komunistického prenasledovania v Čechách opäť prekvitá. Veľmajster rádu Josef Šedivý …

Stretla som ženu. Ženu, ktorá niesla nálepku – prostitútka. A ešte mala veľa iných mien. Žiadne z nich nepatrí do slovníka slušných ľudí. Bola matkou bez prostriedkov, bez manžela. A tak sa rozhodla pomôcť rodine tak, ako to vedela. Začala predávať svoje vlastné telo. Jej príbeh mi pripomenul iný príbeh. Ženy z diela Viktora …

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk nový dokument Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Volá sa «Zasvätenie a sekulárnosť. List biskupom Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch».List biskupom vyšiel pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia, ktorou sa právne uznávajú sekulárne inštitúty ako forma zasväteného života. Kardinál João …

V detstve takmer prekročil HRANICE SMRTI, pred ktorou ho zachránil príhovor Sedembolestnej Panny Márie. Dvakrát ilegálne prešiel cez ŠTÁTNE HRANICE so skupinami bohoslovcov, aby im umožnil v čase komunizmu doštudovať a stať sa kňazmi. Nechcel zájsť za HRANICE POSLUŠNOSTI, a preto si pýtal súhlas predstavených na tento riskantný plán. Za HRANICE PSYCHICKÝCH A FYZICKÝCH SÍL …

Po dvoch rokoch končí projekt Z4P a je za čo ďakovať. Redaktorom na ďakovnej púti po Zemi českej chýbala časť tímu – fotografka S. Kaťa Berešová FMA a fotoaparáty si ostatní zabudli doma. Napriek tomu vás vďaka mobilom pozývame putovať s nami. Tematicky, nie chronologicky. Z Košíc, Rakovej a Trstenej sa nám skoro presne v dohodnutom čase …

Páter Tomaž Mavrič, generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, bol tento víkend 22. – 24. 9. 2017 v Bydgoszczi, kde poľské komunity slávili 400. výročie vincentskej charizmy. Miestny biskup Jan Tyrawa bol hlavným celebrantom slávnostnej nedeľnej liturgie a P. Mavrič kazateľom. Z jeho homílie vyberáme: „Malé horčičné semienko, zasiate v roku 1617, sa rozrástlo na veľký …

Jednou z mnohých aktivít v rámci 400. výročia vincentskej charizmy je aj sobotné slávenie tohto výročia dňa 30. septembra 2017 v Košiciach. Svätý Vincent povedal: „Láskavé srdce spolucíti s blížnym.“ Táto myšlienka plná súcitu i výzvy k aktivite budú sprevádzať sobotný program, ktorý začne svätou omšou o 10:00 hod. v seminárnom kostole. Hlavným celebrantom bude P. Jaroslav Jaššo, provinciál Misijnej spoločnosti sv. …

Modernou a dynamickou formou prežívania kresťanského povolania v súčasnom svete, akou sú sekulárne inštitúty, sa zaoberá nový dokument Svätej stolice s názvom Zasvätenie a sekulárnosť. List biskupom Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch. List o sekulárnych inštitútoch vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti 70 rokov od publikovania dokumentov Pia XII., venovaných otázke sekulárnych inštitútov: apoštolskej konštitúcie …

Svätý Otec v sobotu 23. septembra 2017 prijal na osobitnej audiencii účastníkov generálnej kapituly Rádu cisterciánov prísnej observancie, ktorí sú známi pod menom trapisti, ktorí zasadajú od 6. do 27. septembra v Assisi. V mene vyše dvoch stoviek prítomných mníchov a mníšok v bielych habitoch s čiernym škapuliarom pozdravil Svätého Otca generálny opát. Svätý Otec im vo svojom príhovore hovoril …