Úseky Adventu tohto liturgického roku B sú charakterizované štyrmi programovými slovami: Bdelosť, Evanjelium, Svedectvo, Milosť. V ostatnej časti prirodzeného pochodu času, keď svetlo stále viac ustupuje tme a zdá sa, že príroda zaspáva, Cirkev žije čas Adventu, ohlasujúc príbeh, ktorý nie je „uzavretý“ sám v sebe, ale je otvorený pre stretnutie.

Keď čítam Božie slovo, v ktorom je výzva: „Bdejte!“, vždy sa mi chtiac-nechtiac pripomenie zvolanie: „Vždy pripravený!“ (Keďže som nikdy nebol skautom, pravdepodobne je to pozostatok iskričkovsko-pioniersko-zväzáckej výchovy, ktorej sa mi dostalo.) Bez ohľadu na to, s čím sa nám to spája, je to tam. Je to výzva k pripravenosti. Táto výzva je zároveň …

Po prvý krát sa na Slovensku bude sláviť Biblická nedeľa druhú adventnú nedeľu 10. decembra 2017.  Ako hovorí sr. Iveta Fides Strenková, riaditeľka Katolíckeho biblického diela: „Každá nedeľa je biblická. A predsa je na mieste, aby sme si z času na čas uvedomili dôležitosť Božieho slova pre náš život práve tým, že ho necháme vyniknúť a vytvoríme slávnostnejší priestor …