Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat, po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2018-2024 novú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca sr. Moniku Skalovú. Sr. Monika v súčasnej dobe pôsobí ako provinciálna vikárka a predstavená komunity provinciálneho domu v Bratislave. Službu prevezme 5. augusta 2018 v Banskej Bystrici – Badíne …

  Ako skĺbiť dar času a slobodnej voľby? Má si kresťan život plánovať alebo len čakať na Božie volanie?

V novom 17. čísle časopisu Zasvätený život neosviežuje len farebná obálka, ale predovšetkým články, ktoré ponúkajú v jednotlivých rubrikách vhľad do podnetných tém. „Sadol som si do lanovky a začal som snívať. O zasvätenom živote, ktorý bude kultúrou prijatia a jednoduchej radosti z človeka, kultúrou krásy, kde si sadáme spoločne ako hriešnici za jeden stôl, kde Kristus láme chlieb života. …

Cirkev bude čoskoro bohatšia o jednu sväticu a 23 blahoslavených. Je medzi nimi aj ctihodná Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka dvoch kongregácii na Slovensku – Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorá zomrela 31. júla 1867. Na príhovor ctihodnej Božej služobnice bol potvrdený zázrak. Postulátorkou procesu blahorečenia je sr. M. Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. …

Predstavené komunít sestier saleziánok sa stretli v Ivánke pri Dunaji v dňoch 26. – 28. januára. Hlavná téma stretnutia Priateľstvo a priatelia na našej ceste k Bohu bola inšpiráciou pozrieť sa na priateľstvo ako také aj v rehoľných komunitách. Verbista P. Milan Bubák sa v tejto téme dotkol aj typov priateľov vychádzajúc z evanjelia Mk 2, 1 – 12. „K …

Prešovská Hlavná ulica ožije uprostred leta špeciálnym podujatím. Do centra mesta zavítajú stovky rehoľníkov z celého Slovenska. Pripravia desiatky rôznych aktivít na špeciálnom podujatí, ktoré sa volá EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom, predstaviť ich aktivity a činnosť. Podujatie sa uskutoční na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove …

Takmer tridsať dominikánok z rôznych európskych spoločenstiev do Osla pritiahla téma Dominikánska spiritualita v katolíckom sociálnom učení Cirkvi. Sestry sa stretli koncom vianočného obdobia v hlavnom meste Nórska na pozvanie tamojších sestier. Spoločné stretnutie obohatili svojimi príspevkami sr. Marie–Laure Larcher z Francúzska a sr. Helen Alford, ktorá pôsobí na pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum). Sr. Helen ponúkla príbehy …

Na sviatok svätej Jozefíny Bakhity 8. februára 2018 sa už štvrtýkrát bude konať v Bratislave Modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré bude sprevádzané spevmi z Taizé. Slovenská katolícka charita pozýva aj ostatné farnosti a spoločenstvá zorganizovať u nich modlitbové stretnutie kedykoľvek v týždni okolo sviatku tejto svätej otrokyne zo Sudánu. Zatiaľ sú naplánované modlitbové stretnutia paralelne dňa 8. …

Fraternita Jeruzalem pozýva zasvätených zapojiť sa od 1. februára 2018 do 60-dňovej modlitbovej prípravy pred príchodom relikvií sv. Ľudovíta a Zélie Martinovcov. Na Slovensko prídu 2. apríla a budú tu nasledujúce dva týždne, do 14. apríla 2018. Len pred dvoma rokmi putovali Slovenskom koncom Roka zasväteného života (10. – 24. januára 2016) relikvie ich dcéry, …

„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Tieto slová vykríkol muž posadnutý nečistým duchom, ako čítame v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa nepýtal tohto človeka, či chce byť oslobodený, či ho niečo trápi. Zlý duch sa sám prejavil už len v samotnej prítomnosti Pána. Nečistý duch hovorí o zničení, vychádzajú …