Len malý počet z viac než 10 000 návštevníkov Alfonziánskeho múzea, sprevádzaných mladými dobrovoľníkmi, dokázal odolať pokušeniu stlačiť pár kláves čembala sv. Alfonza a počuť jeho zvuk, či aspoň zviesť s týmto pokušením boj. Tento starožitný nástroj je jedným z historických artefaktov, ktoré najviac pútajú pozornosť a prebúdzajú fantáziu pútnikov, ktorí sa často pýtali na jeho schopnosti. Pre komunitu v talianskom …

  Sestra Cristina sa vrátila. Potom, čo stíchol mediálny ošiaľ z víťazstva v súťaži talentov The Voice of Italy, na ktorej sa mladá novicka stala svetovou hviezdou s cca sto miliónmi vizualizácií jej senzačnej interpretácie piesne No one od speváčky Alicia Keys, sestra Cristina pokračuje vo svojej rehoľnej formácii u sestier uršulínok Svätej rodiny v talianskom meste Miláno. Potom, …

Každoročne si 24. marca v Cirkvi spomíname na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí zahynuli v službe ohlasovania evanjelia, ktorí boli zabití pri plnení svojho misijného poslania. V tohtoročnom Dni modlitieb a pôstu za mučeníkov misií rezonovali slová pápeža Františka: Cirkev je Cirkvou, ak je Cirkvou mučeníkov. „Mučeníci sú tí, ktorí dostali milosť vyznávať Ježiša Krista …

Duchovné cvičenia cez internet. Takúto možnosť už piaty rok ponúkajú sestry z Congregatio Jesu. Účastníci počas pôstu dostávajú e-mailom témy, na ktorými by mali meditovať. Ľudia, ktorí si takto vykonajú duchovné cvičenia, by si mali denne nájsť aspoň polhodinku na meditáciu a modlitbu. Zároveň aspoň raz do týždňa komunikujú s osobou, ktorá ich cez internet …

„Etrémna krížová cesta“ – to je názov celosvetovej pôstnej iniciatívy, ktorá sa minulý týždeň po prvýkrát uskutočnila aj na Slovensku. Do jej 10. ročníka sa zapája okolo 100-tisíc ľudí v 24 krajinách sveta. Ide o modlitbu krížovej cesty za nočného pochodu v tichu. Dĺžka trasy sa v jednotlivých krajinách a miestach rôzni a môže dosahovať až 144 kilometrov. Extrémna …

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony z Nitry (ružové sestry) dávajú do pozornosti novú aktivitu s názvom „Korunka k Božiemu milosrdenstvu za zomierajúcich“. Meno zomierajúceho môžu záujemcovia o modlitbu poslať prostredníctvom SMS na telefónne číslo 0948 212 134. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť Korunku …

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa …

24. októbra 2017 oslávili kapucíni 30. výročie založenia svojej slovenskej provincie, ktorá je zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. K tejto mimoriadnej príležitosti provincia vydala knihu s jednoduchým názvom „Kapucíni na Slovensku“. Jej autorom je kapucín Ladislav Tkáčik. Kniha je veľkoryso graficky riešená; mapuje prvé stopy kapucínov na slovenskom území, ktoré viedli k ich prvému …

O pláne znovu uviesť do prevádzky tri cirkevné nemocnice v Sýrii za pomoci finančného daru Talianskej biskupskej konferencie informoval v utorok 13. marca apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenari. Pôjde o dve nemocnice v Damasku a jednu v Aleppe a príspevok na projekt bude jeden milión eur, spresnil predseda biskupskej konferencie kardinál Gualtiero Bassetti. Sedem rokov trvajúca vojna spomenutým nemocniciam prevádzkovaným rehoľnými …

Na pozvanie občianskeho združenie SAVIO v rámci verejnej zbierky Tehlička prišiel na Slovensko saleziánsky misionár zo severu Kene – Korr, don Luke Mulayinkal, známy tiež ako Shajan Philip. Podelí sa so svojimi skúsenosťami a vydá aj svedectvo o živote v krajine, kde dážď je požehnaním. Besedy sa uskutočnia na miestach: Košice – farský kostol Kalvária, …