Svätý Otec vymenoval nového prezidenta Agentúry Svätej stolice pre hodnotenie a rozvoj cirkevných univerzít a fakúlt (AVEPRO). Je ním poľský profesor Andrzej Stefan Wodka, prezident Akadémie Alfonsiana – Vyššieho inštitútu morálnej teológie Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, člen rehole redemptoristov. Andrzej Wodka CSsR je profesorom v odbore biblickej a morálnej teológie. Úlohou agentúry AVEPRO …

Ako zasejem u nás v komunite semienko trpezlivej lásky? Ako sa vytrénovať v trpezlivosti? Pri dnešnej správe z evanjelia musím obdivovať Ježiša, že sa nenechal „uniesť“ veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil. Prekvapuje ma, že v tej tlačenici ho výnimočne zaujíma iba „jeden dotyk“. Pri tomto dotyku spozornel a zastavil sa. Túžil sa osobne stretnúť so ženou, ktorá sa …

Od 1. júna 2018 začalo svoju službu nové provinciálne vedenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Do úradu provinciálnej predstavenej bola na druhé 6-ročné obdobie menovaná sr. M. Dária Motyková. Delegátkami na II. zasadnutí Provinciálnej kapituly boli za provinciálne radkyne zvolené sr.  M. Filotea, sr. M. Mechtilda, sr. M. Školastika a sr. M. Oktávia. Zdroj: sdr.sk …

Dnes, 27. júna 2018 na slávnosť Matky ustavičnej pomoci vám ponúkame video, v ktorom redemptorista P. Rastislav Dluhý hovorí o Matke ustavičnej pomoci. Dovoľme aby jej pohľad spočinul na nás. Zdroj: redemptoristi.sk

Mesiac jún, nazývaný mesiacom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, je zároveň aj mesiacom venovaným kňazom, nakoľko môžeme byť svedkami mnohých diakonských a kňazských svätení.

Saleziánska rodina na Slovensku má štyroch novokňazov. V sobotu 23. júna, v deň, kedy prijal kňazstvo aj blahoslavený Titus Zeman, ich ako svojich prvých ordinandov vysvätil saleziánsky biskup Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Slávnosť sa konala v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade za prítomnosti mnohých mladých, stoviek veriacich, asi sto saleziánskych i …

Školské sestry sv. Františka usporiadali 19. mája 2018 v Hradci Králové konferenciu o služobnici božej S. M. Eliške Pretschnerovej. Konala sa pod záštitou miestneho biskupa Mons. Jana Vokála, Diecézneho teologického inštitútu a Anny Maclovej, zástupkyne primátora mesta Hradec Králové. V královohradeckej diecéze bol v roku 2001 otvorený proces blahorečenia generálnej predstavenej školských sestier, ktorá vynikala v pokore a svätosti jednoduchého …

„V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «beda mi, keby som evanjelium nehlásal»“ povedal pápež František počas stretnutia s členmi Spoločnosti Božieho Slova v piatok 22. júna vo Vatikáne. Svätý Otec František dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 155 účastníkov 18. generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova, ktorá …

Niektorí až cez ťažkosti objavíme, že povolanie je dar. Vďaka za svedectvo verbistu Igora Kráľa.

V sobotu 23. júna dostala Cirkev v Paraguaji novú blahoslavenú. Karmelitánsku sestru Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša, ktorá zomrela v roku 1959 ako 34–ročná v hlavnom meste Asunción blahorečil kardinál Angelo Amato. Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas charakterizoval bosú karmelitánku Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša (1925-1959) …