Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú na slávenie liturgickej spomienky bl. Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. V sobotu 28. júla o 17.00 h bude v Kostole Povýšenia Svätého kríža sláviť svätú omšu otec Jozef Kraus, farár v Litave a v pondelok 30. júla o 18.00 h bude celebrovať rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pondelňajšia …

Sochu svätého Šarbela vysokú 16 metrov inštalovali na vrchu nad dedinou Hammana v Libanone. Monument je viditeľný nielen z okolitých dedín, ale aj z hlavného mesta Bejrút. Sochu sv. Šarbela osobne požehnal 22. júla maronitský patriarcha, kardinál Béchara Boutros Rai. Vidno ju aj z hlavnej diaľnice, ktorá spája Libanon s dopravnou tepnou smerujúcou do Saudskej Arábie. …

Spolok svätého Vojtecha vydal pre mladých v slovenčine Youcat Bibliu na zblíženie sa so Svätým Písmom, ku ktorému úvod napísal pápež František. Nájdete tam návod na čítanie Biblie, obrázky aj od mladých, mapy, myšlienky známych osobností, vysvetlivky, výstižné nadpisy, pútavé úvody a výber najdôležitejších textov Starého a Nového Zákona. Okrem Ducha Svätého a svätopiscov je Youcat Biblia napísaná medzinárodným …

Sobotné dopoludnie 28. júla 2018 bude na Starých Horách patriť ctiteľom karmelitánskeho škapuliara. Je to už siedme takéto stretnutie na mariánskom pútnickom mieste blízko Banskej Bystrice. Karmelitán P. Jaroslav Suroviak bude mať pre ctiteľov škapuliara prednášku po adorácii, ktorá začne o 8.30 hod. Modlitba svätého ruženca patrí k typickým prejavom mariánskej úcty, aj preto je …

Podnikatelia jej dali nové meno a volajú ju ‚sestra Práca na bicykli‘. Je vedúcou odborného formačného strediska v talianskom meste Vittorio Veneto. Ona sama hovorí: „Povedzme, že moje povolanie sa líši od iných povolaní.“

„Božie slovo stojí v centre nášho poslania“ – tieto slová zazneli v homílii kardinála Luisa Antonia Tagleho pri Slávnosti Božieho slova v Ružomberku 26. mája toho roku. Kardinál Tagle položil aj tieto otázky: „Je Sväté Písmo a Tradícia pre nás najvyšším pravidlom viery? Stali sa kňazi a pastorálni spolupracovníci viac usilovnými v čítaní, štúdiu …

Túžim do svojej komunity zasiať semienko pokojnej lásky. Snažím sa urobiť radosť a vyhovieť túžbam ľudí okolo seba. Každý deň opakujem malé službičky a dávam im kúsok zo seba. Čierne myšlienky o nich posielam na prechádzku, ale ony sa ku mne vracajú a vyvádzajú ma z miery. Opäť sa venujem ľuďom a zisťujem, že sa nemám kedy ani najesť. …

V sobotu 7. júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených. Ocenenia sa odovzdávali v dvoch kategóriách – v sociálnej a kultúrnej. Za starostlivosť o ťažko chorých cenu „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo Svete a v Širokom okolí…“ odovzdal viceprimátor mesta Prešov Ing. …

V dňoch 8. – 12 júla sa v španielskom Bilbau, na jezuitskej univerzite Deusto, uskutočnilo v poradí tretie svetové stretnutie rektorov a dekanov jezuitských univerzít a fakúlt. Zúčastnilo sa ho vyše 300 účastníkov z vyše 200 vysokoškolských jezuitských inštitúcií. Zo Slovenska prišiel Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. …

Páter Tom Forrest, redemptorista  a vedúci člen katolíckej charizmatickej obnovy, zomrel 16. júla 2018, len dva dni pred svojimi 91. narodeninami. Až do svojej smrti slúžil v komisii pripravujúcej Jubileum vykúpenia v roku 2033, tak ako v minulosti pripravoval program Jubilejného roka 2000. Narodil sa v Brooklyne v New Yorku 18. júla 1927, sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 2. …