S kresťanskou nádejou na opätovné stretnutie oznamujeme, že dňa 29. októbra 2018 si Pán života k sebe povolal P. ThLic. PhDr. Vincenta Zontáka CM. Zomrel vo veku 68 rokov, v 45. roku zasväteného života a 42. roku kňazstva. P. Vincent Zonták CM sa narodil 12. januára 1950 v Brezovičke. Za kňaza bol vysvätený 6. …

Synoda je za nami. Salezián Don Pascual Chávez sa drží témy a píše, aby sme mladým lepšie porozumeli.

V juhovýchodnej oblasti Nigérie minulý týždeň uniesli päť rehoľných sestier z kongregácie Misionárok Marty a Márie, pôsobiacich v diecéze Issele-Uku. Podľa informácií zverejnených agentúrou Fides, vo štvrtok 25. októbra niekoľkí ozbrojenci prepadli auto s rehoľnými sestrami, ktoré sa vracali z pohrebu neďaleko Agboru vzdialeného 25 míľ na východ od Issele-Uku. Pri prepadnutí boli dve sestry postrelené do …

Saleziáni don Bosca prinášajú všetkým priateľom svätca mladých výnimočný darček. Jeho autobiogfrafický text, skôr známy ako Pamäti oratória, v ktorom hovorí o svojom príbehu a o začiatkoch saleziánskeho diela v rokoch 1815 – 1855, prichádza teraz v slovenčine vo zvukovej podobe. Spomienky Jána Bosca vydalo knižne vydavateľstvo Don Bosco v roku 2005. Teraz saleziáni …

7. septembra pricestovala z Ríma do Slovenskej provincie kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého sr. Maria Cristina Ávalos, členka generálneho vedenia, na vizitáciu v dňoch 7. septembra – 10. októbra 2018. Čo to vlastne znamená vizitácia? Je to návšteva z generálneho vedenia, ktorá sa stretne so sestrami každej komunity provincie a svojou prítomnosťou ich povzbudí v sesterskej láske …

Relácia Spravodajský súhrn na TV Lux zo dňa 27. 10. 2018 odvysielala príspevok redaktora Róberta Hermana z mediálneho školenia ON LINE 5, ktoré malo pomôcť zasväteným byť použiteľní v médiách. Podarilo sa školiteľom pripraviť účastníkov stáť istejšie pred kamerou? Môžete to zhodnotiť sami od 10:05 v archíve TV Lux. -fc-

Páter Bartolomej Baráth SVD zveril do rúk redakcie vzácny materiál o sľuboch. Postupne vám ponúkneme „sľuby“. Hutný text. Začíname.

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia v Bratislave pozývajú na svätú omšu za všetkých zosnulých pacientov, ktorí sa liečili a skonali na pôde Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave v roku 2018. Svätá omša sa uskutoční 5. novembra 2018 o 18:30 h v Kostole Navštívenia Panny Márie – milosrdných bratov …

Aj takto by som sa odvážil parafrázovať otázku Ježiša z dnešného evanjelia adresovanú slepcovi Bartimejovi. Hoci by sa zdalo, že tá otázka v prípade Bartimeja je až zbytočná; veď čo už by chcel od Ježiša slepec?

Kontemplatívna akcia, aktívna kontemplácia – pod týmto názvom sa v dňoch 13. – 20. októbra uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie kresťanských a budhistických kontemplatívnych rehoľných sestier. Hostil ho taiwanský budhistický kláštor Fo Kuang Shan. Zúčastnilo sa na ňom okolo sedemdesiat, prevažne ázijských rehoľníčiek (z Taiwanu, Južnej Kórey, Japonska, Indie, Srí Lanky, Myanmaru, Singapuru, Thajska, Hong …