Chceli by ste vedieť, čo vás čaká? Sú situácie, keď by sme to možno uvítali, či už zo zvedavosti alebo mysliac si, že by sme tak azda dokázali uskutočniť lepšie rozhodnutie, no o niektorých veciach je lepšie dopredu nevedieť. Náš Boh je Bohom prítomnosti. Učí nás žiť naplno to, čo je teraz. I svoju milosť nám …

Osobným listom zaslaným dvom františkánom do Sýrie vyjadril pápež František svoju blízkosť a duchovnú oporu všetkým trpiacim kresťanom v krajine, ktorá už ôsmy rok krváca násilím a extrémnou biedou. „Vo vás a v obyvateľoch milovanej Sýrie vidíme trpiaceho Ježiša“, píše pátrom z Kustódie Svätej zeme pápež František. Františkánski pátri Hanna Jallouf a Louai Bsharat …

Už 8 rokov vychádza vo Vydavateľstve DON BOSCO každý mesiac praktická brožúrka pre každého kresťana. Venuje sa niektorej z tém, ktoré sa dotýkajú života veriaceho človeka. Zasahuje do rôznych oblastí od osobného duchovného rozvoja, právd viery, cez výchovné a vzťahové otázky, až po biblické a historické témy. Renomovaní autori predkladajú aj tie najzložitejšie témy jazykom, ktorý je …

V Kamerune boli unesení traja misionári klaretíni a jeden laik. Rehoľného kňaza, diakona a študenta spolu so šoférom uniesli v sobotu 24. novembra v anglicky hovoriacej časti Kamerunu ozbrojení členovia separatistického hnutia. Podľa údajov generálneho sekretára kongregácie Synov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (klaretíni) P. Joseba Kamiruaga sú všetci nažive a momentálne prebieha vyjednávanie. K zločinu došlo …

V dňoch 21. – 23. novembra 2018 sa v Ariccia neďaleko Ríma konalo zhromaždenie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia bolo Spoločne znovu začať od synody. Rozlišovanie ako štýl Cirkvi V prvý deň stretnutia sa predstavení zaoberali predovšetkým témou rozlišovania. Generálny predsavený jezuitov, páter Sosa, konštatoval, že synoda všetkým pomohla hlbšie si uvedomiť dôležitosť rozlišovania. Počas synody …

Bratia minoriti v Bratislave – Karlovej Vsi pozývajú veriacich na novénu pred sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Novéna začne v Kostole sv. Františka z Assisi vo štvrtok 29. novembra o 18:00 h. Jej hlavným hosťom a kazateľom je Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Deväť dní pred sviatkom Nepoškvrnenej sa budú veriacim prihovárať hosťujúci kazatelia z radov diecézneho a rehoľného kléru. PROGRAM: …

„Jednoducho kresťania. Život a odkaz blahoslavených mučeníkov z Tibhirine“ – tento titul nesie publikácia Vatikánskeho knižného vydavateľstva LEV z pera postulátora kauzy P. Thomasa Georgeona a novinára Françoisa Vaynea, ktorá vychádza tesne pred blahorečením spomínaných siedmich trapistických mníchov a ďalších 12 mučeníkov z Alžírska, ktoré sa uskutoční 8. decembra v alžírskom meste Oran. Na …

Medzinárodná únia generálnych predstavených (UIGS) ženských reholí, ktorej súčasťou je viac ako 2000 generálnych predstavených na celom svete a zastupujú viac ako 500 000 rehoľníčok, vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú bolesť a rozhorčenie zo zneužívaní v Cirkvi a súčasnej spoločnosti.

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa dožil redemptorista o. Michal Roško 90 rokov života. Za tento veľký dar ďakoval otec Michal so spolubratmi a veriacimi v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach ďakovnou svätou liturgiou večer o 18:00. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov o. Metod Lukačik. V homílii vyzdvihol skutočnosť, že aj keď cesta …

V Košiciach sa v polovici novembra stretli zasvätení a laici na formačných stretnutiach so sestrou Annou Bissi na tému Konflikty a emócie. Priniesli sme o tom krátku správu aj na našom webe. Organizátori pred niekoľkými dňami zverejnili prednášky z oboch dní na youtube kanáli aj pre širokú verejnosť. -fc-