Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne dekrétom ku dňu 1. januára 2019 zriadila novú KONFERENCIU VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH NA SLOVENSKU, ktorú budete môcť registrovať aj pod skratkou KVRPS. K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva samostatné subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku …

Jasovské opátstvo spolu s obcou Jasov pozýva všetkých na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 28. decembra o 18:00 h v Abrahámovej sieni Jasovského kláštora.  „Na koncerte sa predstaví Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach a Komorný orchester pri Dóme sv. Alžbety pod vedením Viliama Gurbaľa, v podaní ktorých si budete môcť …

Otázku, ktorú práve čítame, kladie dvanásťročný Ježiš svojej matke Márii a pestúnovi Jozefovi. Obaja, Mária i Jozef, tak ľudsky povedané, prežili obrovský strach, keď nemohli nájsť Ježiša. Ich hľadanie nebolo jednoduché. Prešiel určitý čas, tri dni, kým ho zasa našli. A kde? Opäť ‒ v chráme. Tam, odkiaľ sa pôvodne vracali domov zo svojej …

Policajný zásah, ktorý sa konal v noci 19. decembra, prinútil rehoľné sestry v čínskom meste Cicikar, aby do hodiny opustili svoj kláštor. Úrady kláštor a komunitu považovali za ilegálne, pretože išlo o súčasť podzemnej cirkvi. Biskup Wei Jingyi neskôr povedal, že rehoľné sestry už našli iné miesto, kde budú bývať. Polícia pri svojom zásahu …

Na štedrý večer 1818 vznikla a zaznela táto svetovo známa pieseň v Rakúsku, ktorá zažila väčší úspech ako samotné Mozartove skladby. Ide o jednu z najľudovejších a najznámejších vianočných piesní a kolied, ktorá vznikla v Rakúsku. Je preložená do viac ako 300 jazykoch a dialektoch a počas vianočného obdobia ju spieva viac ako dve a pol miliardy ľudí. Nie náhodou OSN ju …

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú pútnikov a ctiteľov blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej na svätú omšu, ktorú bude sláviť v sobotu 29. októbra o 17:00 h v Kostole Svätého kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach Mons. Vendelín Pleva. V rovnaký deň sa uskutoční aj pútnická svätá mša k bl. Zdenke v Kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných …

Božie slovo nám maľuje pre náš duchovný zrak nádherný obraz. Rozprestiera vedľa seba farby ako nitky, z ktorých je utkaná hlboká scéna. Zameriava našu pozornosť na nevšedné stretnutie. Stretnutie dvoch žien. Obe sú dcéry, obe služobnice, obe sa čochvíľa stanú matkami, do života oboch mocne zasiahol Pán, obe sú vyvolené, obe milé Bohu. Jedna nosí …

Desaťročné dievča napísalo list Matke Terézii. Jej odpoveď je hlboká a stále aktuálna. Desaťročné dievča Liz Mullerová sa v roku 1987 rozhodla napísať Matke Terézii list, v ktorom sa pýta na každodenný život – jej a jej sestier. Obálka listu obsahovala aj niekoľko obrázkov, ktoré deti nakreslili pre Matku Teréziu. „Napísala som jej list, v …