O modlitbe Otče náš často hovoríme, že je vzorom každej modlitby. Nie je to však jediná Ježišova modlitba. V evanjeliách ich nájdeme omnoho viac.

Nedokončený vlog od Mnícha s kamerou z natáčania celovečerného hraného filmu Kryštof, čiže o jeho spolupráci s profesionálmi s kamerou.

V dňoch 22. – 24. mája 2019 sa v Ariccia neďaleko Ríma konalo 92. semestrálne zhromaždenie Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia bolo Za kultúru starostlivosti. Prvý deň stretnutia sa niesol v duchu starostlivosti o našu zem, keďže práve pred štyrmi rokmi Svätý Otec František zverejnil encykliku „Laudato Sì“ a tento dokument sa stal základnou témou …

Čím Boh okúzlil svätého Vincenta a čo svojej duchovnej rodine na základe vlastnej duchovnej skúsenosti čítanej vo viere odovzdal?

Na onkologickom oddelení jednej z nemocníc vo Varšave sa v piatok 24. mája uskutočnil neobvyklý obrad. V nemocničnej izbe sa konala diakonská a zároveň kňazská vysviacka mladého seminaristu Michała Łosa. Dnes už novokňaz Michal je ťažko chorým pacientom, ktorému bola diagnostikovaná rakovina v pokročilom štádiu. Michal je absolventom veľkého seminára kňazov Orionistov v Łaźniewo a pochádza z diecézy Tárnow. …

Ježiš pred odchodom k Otcovi nehovorí učeníkom rozlúčkovú reč, aby za ním plakali. Dáva im dar pokoja, aby z neho žili. Pokoj je veľmi vzácny. Podpisujú sa rôzne medzinárodné dohody, a predsa na mnohých miestach rinčia zbrane.

Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu, ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom aktuálne študuje spolu 36 študentov. Zámerom programu je ponúknuť prehĺbené štúdium teológie manželstva a rodiny s cieľom skvalitnenia pastorácie rodín vo farnostiach a komunitách. Štúdium vychádza okrem …

V júli sa u verbistov v Nitre môžu duchovne obnoviť zasvätení pod vedením p. Jána Štefanca SVD. Témou duchovných cvičení v dňoch 21. -26. júla 2019 je O čom je pravá duchovnosť. Je to otázka, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Kresťan a zasvätený človek má cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z …

Zo sveta sa množia správy o vraždách kňazov a rehoľníkov. Minulý týždeň zomreli násilnou smrťou dvaja mladí kňazi v Mozambiku a v Salvádore, v Stredoafrickej republike v pondelok 20. mája našli brutálne zavraždenú 77-ročnú španielsku misionárku. Sestra Inés Nieves Sanchová, pôvodom zo Španielska, patrila ku kongregácii Ježišových dcér. Už dlhé roky pôsobila v prefektúre Sangha-Mbaéré …

Reportáž o misionárkach lásky z bratislavskej Petržalky. Pokračujeme v seriáli o reholiach, ktoré pripravuje Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.