Na rodičov sa dnes zo všetkých strán hrnú zaručené rady, moderné metódy a najrôznejšie výchovné ťahy. Čo je vo výchove naozaj dôležité? V aktuálnom vydaní relácie Viera do vrecka nájdete rozhovor s mladou mamičkou a blogerkou Zuzkou Petruľákovou, so spoluautorom výchovného projektu Cesty zrenia, saleziánom Petrom Naňom a manželmi Šarközyovcami, rodičmi šiestich detí.  Predchádzajúce diely a bonusové …

Už 22 rokov misionári zo Spoločnosti Božieho Slova a Misijné sestry služobníc Ducha Svätého pripravujú pre stredoškolákov misijné prázdniny. Ich prvý turnus sa tentokrát konal v Košiciach. Tretí júlový týždeň sa niesol v znamení motta „Objav svoju misiu – misia možná.“ Misijné prázdniny sú projektom pre stredoškolskú mládež. Ide o týždeň naplnený radosťou, spiritualitou, ktorý …

Tomasz Dostatni. Poľský katolícky kňaz a člen Rehole bratov kazateľov (dominikáni) sa narodil 17. septembra 1964 v Poznani. Štúdium filozofie a teológie ukončil na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Zároveň na Jagellonskej univerzite v Krakove absolvoval prednášky z poľskej a ruskej literatúry. Na začiatku 90. rokov minulého storočia začal pôsobiť v Prahe, kde bol poverený funkciou novicmajstra v kláštore dominikánov a funkciou správcu …

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!…“ Slová evanjelia nás silne povzbudzujú, aby sme sa obracali s prosbou na Pána, aby sme brali vážne prosebnú modlitbu. A my to aj robíme. Prosíme. Často a veľa. No máme neraz skúsenosť, že to nefunguje. A tak si kladieme otázku: Prečo Boh neodpovedá na naše modlitby? Po ruke máme množstvo odpovedí: …

Poprosili sme profesora Hansa Zollnera, SJ o syntézu seminára Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality do piatich-šiestich bodov. Nech sa páči, jeho komentár k tomu, ako zdravo vychovávať emócie a sexualitu. Uvedomiť si, že emócie a sexualita sú podstatnou a dopĺňajúcou súčasťou každého ľudského života. Zrelosť znamená naučiť sa žiť s napätiami, ktoré vždy prídu a budú …

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú 29. a 30. júla na slávenie liturgického sviatku bl. Zdenky Schelingovej do Kostola Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. PROGRAM: Pondelok 29. júla 2019– 16:00 Modlitba posvätného ruženca s myšlienky bl. Zdenky, modlitba za kňazov k bl. Titusovi a bl. Zdenke – 17:00 Svätá omša (Hlavný celebrant – don Rastislav …

Témou XI. Generálnej kapituly sestier baziliánok bolo „Nové víno do nových nádob“. V ukrajinskom Pápežskom kolégiu svätého Jozafáta v Ríme sa od 8. do 19. júla 2019 zišlo 43 delegátok z 13 provincií, viceprovincií a delegatúr. Zo Slovenska sa na zasadaní zúčastnili 4 delegátky. Novou generálnou predstavenou sa stala 49-ročná sestra Marcela Runcan, OSBM z Provincie Nepoškvrneného Srdca P. …

Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Sú medzi nimi štyria kardináli, piati biskupi a viacero generálnych predstavených významných mužských i ženských rádov a kongregácií. Nechýba ani zástupkyňa sekulárnych inštitútov. Medzi novovymenovanými členmi zložky Rímskej kúrie zameranej na zasvätený život sú kardináli De Donatis, Farrell, Ladaria …

Brat Michal Mária Kukuča, OSB. Spravuje tri webové stránky a v tomto videjku ich aj predstaví. Ďakujeme za reklamu – aj za všetko, čo si urobil a robíš pre zasvätených aj pre zvedavých nezasvätených:).

Žijeme v dobe, ktorá nás priam núti až príliš sa zameriavať na veci okolo seba, na svoj výkon a na rôzne typy zábavy a rozptýlenia. Preto kontemplatívne ticho a kontemplatívny rozmer života predstavuje veľkú devízu, ak ho máme, lebo Božie slovo nás môže volať a pozývať ísť hlbšie do seba a stať sa výzvou …