Tichí, chudobní, pokorní… Dnešná liturgia slova akoby sa sústredila na nich. „Syn môj, v tichosti konaj svoje práce… On tichým zjavuje svoje tajomstvá… Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú… Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému…“ Autor Listu Hebrejom podotýka, že Boh neprebýva v temnote, v búrke ani v hrmote slov… A napokon sám Pán nás pozýva …

V Centre Salvator v Bratislave organizujú duchovné cvičenia v dňoch 13. – 15. septembra 2019. Sprevádzať nimi bude o. Karel Satoria. Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora a tam prežíva svoj mystický …

1. Súčasná kňazská formácia: pocit neúplnosti Začnime všeobecným rámcom. Bez toho, aby som si nárokoval komplexne zanalyzovať súčasnú situáciu (čo je v podstate nemožné, pretože kontexty sú rôznorodé), chcel by som osobitne podčiarknuť aspekt, ktorý má mnoho spoločného s našou témou. Mám pocit, že súčasná formácia je určitým spôsobom neúplná a nedokončená, že nepreniká …

Kdy jindy než v létě do svého programu zařadit návštěvu některé z klášterních zahrad? Stejně jako kamenné budovy se podílejí na kráse, smyslu i symbolice klášterů. Navíc s sebou nesou nejedno prvenství. Například řád milosrdných bratří, zaměřený na službu nemocným, právě u nás – ve Valticích – založil počátkem 17. století svou vůbec první …

V škole sa denne stretávam s mladými. Mám ich rada. No niektorí dajú zabrať. Najmä tí, ktorí sú akísi rebeli z povolania. Protestujú proti všetkému a z princípu, niekedy už azda len preto, aby vehementne dokazovali svoje právo vyjadriť sa a protestovať. Takmer denne sprevádzam svätú omšu hraním na organe. Najväčšie úsilie ma to stojí vtedy, ak sa v kostole nájde …

Je možné realizovať svoje povolanie a svätosť? V prvej etape zasväteného života povolaný ešte nemá osobnú skúsenosť s pravdivosťou slov, ktorými Ježiš odpovedal apoštolom, keď sa divili nad ťažkosťami v uskutočňovaní evanjeliových rád: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie! Lebo Bohu je všetko možné“ (Mk 10, 27). Pre mladosť je charakteristická veľkodušnosť a odhodlanie zanechať všetko a nasledovať Ježiša. …

Počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie zložili v bazilike na Svatej Hore pri Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. …

Už ste určite chytili nejeden vírus, ktorý vám dal zabrať. Potrebovali ste si vytvoriť protilátky, aby ste sa vyzbrojili pred ďalšími útokmi a zvládli aj to, keď je niekto blízky nakazený vírusom. A čo vírusy komunitného života? Sú či nie sú? Niektoré z nich si predstavíme, aby sme našli protilátky, ale tie treba nájsť, najlepšie u seba. Tento …

Spolu so žalmistom dnes spievame: Pane, príď mi čím skôr na pomoc! A hneď potom zaznejú slová autora Listu Hebrejom, aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou. Vytrvalosť a prosba typu čím skôr, Pane – nebijú sa? Niekedy aj v našom živote? Áno, chceme byť vytrvalí, nikto nepopiera, že vytrvalosť je čnosť priam nevyhnutná. Pre …

Z rubriky „Sekulárne inštitúty“ 1. OTÁZKA NA ZAČIATOK Ak máme venovať čas rozprávaniu o formácii k sekulárnosti, je predpoklad, že si želáme byť formovaní k sekulárnosti. Ale je to naozaj tak? Naozaj vyhľadávame túto formáciu? Zaujíma nás? Odpoveď sa nezdá byť jednoznačná. Ako nie je pre zasvätený život dostačujúce žiť kresťanským životom a mať akýsi všeobecný úmysel zasvätiť …