Svätý Otec František vymenoval dominikána P. Mikuláša Petra Lučoka z Ukrajinského vikariátu za pomocného biskupa pre Mukačevskú diecézu na Zakarpatí. „Bratovi Mikulášovi vyprosujeme plnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie – Ružencovej Kráľovnej,“ uviedla Slovenská provincia Rehole dominikánov. Peter Lučok sa narodil v roku 1974 v Mukačeve na Zakarpatí (Ukrajina). Do noviciátu Rehole …

Telesnosť a jej správne chápanie, a najmä zvládanie sa bezprostredne dotýka duchovných osôb. Tí, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte pre službu Cirkvi musia poznať predovšetkým sami seba, svoje ťažkosti, silné i slabé stránky svojej osobnosti. Len vtedy je možná opravdivá formácia pre duchovný stav. Richard Kucharčík v štúdii Je na vine celibát? písanej …

„Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ … Radosť z prichádzajúceho kráľovstva. Z jeho prvotín, ktoré sa tu a tam prejavujú. Zo znakov obnovy, ktoré dosvedčujú, že nedávno tadiaľto prechádzal Kráľ. Že po ceste dýchal na zamrznuté ľudské srdcia, ktoré opäť bijú…To je skúsenosť jeho učeníkov, apoštolov a …

Necelú hodinku cesty autom od Clevelandu a Parmy, sídla Eparchie Parma (štát Ohio, USA), sa nachádza východný kláštor, ktorý obýva šesť sestier. Vznikol len nedávno – v roku 2009, keď vtedajší eparcha John Kudrick zveril farskú budovu a chrám v mariánskom pútnickom mieste Mariapovč matke Teodore a jej spolusestrám. Postupne si sestry faru aj …

Milé sestry, milí priatelia misií, srdečne vás všetkých pozdravujem z Papuy Novej Guiney. Z celého srdca ďakujem za vaše modlitby, ktoré ma už dlhé roky sprevádzajú v tejto našej spoločnej misii. Tak ako sa mení veľa vecí v Európe a na Slovensku, tak aj my v Papue prechádzame mnohými zmenami. Ani to nestíham všetko registrovať a už vôbec o tom písať. …

Drahé spolusestry na Slovensku, milí rodáci, skončil Mimoriadny misijný mesiac október. Rada by som sa s Vami podelila ako sme ho prežili v komunite blahoslavenej Matky Márie Heleny Stolenwerk a Matky Josefy Stenmanns vo farnosti San Agustín de las Juntas, Oaxaca (Mexiko). V tento mesiac sme ako komunita v modlitbe vyprosovali Božie požehnanie pre naše tri kongregácie: Misijné sestry …

Telesnosť a jej správne chápanie, a najmä zvládanie sa bezprostredne dotýka duchovných osôb. Tí, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte pre službu Cirkvi musia poznať predovšetkým sami seba, svoje ťažkosti, silné i slabé stránky svojej osobnosti. Len vtedy je možná opravdivá formácia pre duchovný stav. Richard Kucharčík v štúdii Je na vine celibát? písanej …

Pápež František prijal vo štvrtok 7. novembra na osobitnej audiencii členov jezuitského Sekretariátu pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu. Vyzval ich aj naďalej pokračovať v službe tým, ktorí sú „ukrižovanými dnešnej doby“. Svätého Otca v mene všetkých pozdravil generálny predstavený rehole páter Arturo Sosa. Na audiencii bolo prítomných vyše 200 jezuitov a ich laických spolupracovníkov zo …

(Lk 20, 27 – 38) Pohľad na zasväteného muža či ženu so životným štýlom vymykajúcim sa z normy je pre niektorých povzbudením, iným otáznikom, výkričníkom a možno aj provokáciou či dôvodom na rozčúlenie. Spomínam si ako som viackrát počul, že rehoľné sestry sú múdrymi pannami, celý život pozývajúcimi okoloidúcich na svadbu. Môj život so svojím …

Nový film Láska a milosrdenstvo o živote svätej Faustíny a posolstvách Božieho milosrdenstva, ktoré táto poľská svätica prijala od Ježiša, mal premiéru 28. októbra 2019 a to až v 700 amerických kinách. Predpokladá sa, že v tomto roku film uvidia v kinách ďalších 33 krajín sveta. Režisérom je Michal Kondrat a svätú Faustínu interpretovala poľská …