Advent nám znova a znova pripomína potrebu bdieť. Potrebu stíšiť sa, aby sme mohli vnímať Pána, ktorý práve prechádza okolo. Potrebu udržať svoje srdce bdelé, aby naozaj bolo pripravené keď príde ten deň. Takmer 20 rokov som mával raz do týždňa komunitnú svätú omšu pre Misionárky lásky v Bratislave. Keď som sa v sakristii …

Dňa 6. 12. v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky. SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci a dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho …

Každý z nás skôr či neskôr stratí niekoho, na kom mu záleží. Odchádzajú naši starí rodičia, rodičia, kamaráti, známi, kolegovia, spolužiaci aj deti… Niekedy odídu náhle, inokedy máme ešte nejaký čas, aby sme sa na ich smrť „pripravili“. Prečo je umieranie ťažké? Nad čím premýšľame pred odchodom do večnosti a čo by sme vtedy potrebovali? Môže …

V máji 2019 bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch požehnaná kaplnka bl. Anny Kolesárovej. Prvýkrát od zriadenia tejto kaplnky v ženskej väznici sa tam konala dňa 20. novembra 2019 odpustová slávnosť. Odsúdené ženy privítali medzi sebou túto výnimočnú mladú ženu, keďže v ten deň bola v ich kaplnke nainštalovaná jej relikvia. Sláveniu predsedal generálny vikár Zboru väzenskej a …

Rehoľný život v 21.storočí je témou 93. semestrálneho stretnutia Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG), ktoré sa bude konať v Ríme v dňoch od 27. do 29. novembra 2019. Prvý deň nadviaže na niektoré témy, ktoré zazneli na májovom zhromaždení, potom bude nasledovať príhovor kanadského kardinála s českými koreňmi Michaela Czernyho o nedávnej synode. …

Telesnosť a jej správne chápanie, a najmä zvládanie sa bezprostredne dotýka duchovných osôb. Tí, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte pre službu Cirkvi musia poznať predovšetkým sami seba, svoje ťažkosti, silné i slabé stránky svojej osobnosti. Len vtedy je možná opravdivá formácia pre duchovný stav. Richard Kucharčík v štúdii Je na vine celibát? písanej …

Rád bosých karmelitánov na Slovensku a cestovná kancelária Awertravel pripravili menej tradičnú púť do Svätej zeme s návštevou karmelitánskych miest vo februári 2020. (16. – 24. 2.) Podrobnosti o tomto putovaní s bosými karmelitánmi nájdete na ich webovej stránke.

Edícia Viera do vrecka oslávi v roku 2020 malé výročie – desať rokov od svojho vzniku. Formou brožúrok v praktickom formáte prináša každý mesiac témy, neraz aj náročné, spracované jazykom, ktorý je blízky a zrozumiteľný čitateľovi.  Témy zasahujú do rôznych oblastí – od osobného duchovného rozvoja, právd viery cez výchovné a vzťahové otázky až po biblické a …

Tri razy dnes počujeme výsmešnú poznámku voči vysilenému a zúbožene vyzerajúcemu Ježišovi: „…iných zachraňoval a seba nevie… No zachráň sa, ak si židovský kráľ… Zachráň seba aj nás.“ To, ako sa na kríži trápi, vôbec nenasvedčuje tomu, že by bol kráľ. Práve naopak. Vyslovene trpí, dusí sa, je v kŕčoch… je rád, že ešte …

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydáva už štvrtú knihu poľského dominikána Adama Szustaka. #ešte5minút je netypická kniha: je to prepis jeho videí z YouTube od Adventu 2015 do mája 2016 a obsahuje zaujímavosti o ľuďoch, veciach a zvieratách doplnené o pohľad viery, ktorý nám umožní vidieť svet okolo seba inak a s úžitkom pre večnosť. Netradičný názov knihy #ešte5minút bol inšpirovaný …