Prvé čítanie: Gn 2,7-9;3,1-7 Boh dal človeku dar života. Človek je Božím umeleckým dielom oživené Božím dychom. To však nebol jediný dôkaz Božej štedrosti: Boh usadil človeka v záhrade Eden (“zahrada” – príslušné gréc. slovo paradeisos i slovenský výraz raj z (pa)ra(da)j je perzkého pôvodu a znamená „kráľovská záhrada/ ohradený park”; Eden znamená v …

Ústav pamäti národa pripravil a na svojom kanáli na YouTube zverejnil dokument Tiene Barbarskej noci (2011). Na jar roku 1950 nariadil Ústredný výbor KSČ likvidáciu mužských reholí. Cieľom akcie bolo obsadiť kláštory, vysťahovať rehoľníkov a zmocniť sa majetku cirkvi. Dokument vyrozpráva osudy piatich mužov, ktorým štátna moc zmenila životnú dráhu. Po rokoch tvrdého vypočúvania …

Ovplyvňujú emócie naše voľby? Ako s nimi pracovať? Podľa čoho sa rozhodovať? Hosťami februárovej relácie sú biblista prof. František Trstenský, morálny teológ Ján Viglaš a psychologička karmelitánka sr. Růžena Sekulová. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme sa dozviete v tlačenej brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom …

Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo od piatku do soboty v Kúpeľoch Nimnica (21. a 22. februára 2020). Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže. Vychádzali z posynodálnej apoštolskej …

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza ďalšia kniha populárneho amerického biskupa Roberta Barrona. Živé paradoxy s podnadpisom Protiklady, ktoré sa nevylučujú je zbierka esejí spájajúcich zdanlivo nezlučiteľné témy a motívy, ktoré však vďaka Vteleniu odrážajú nové svetlo v každom smere.  Katolicizmus je aj-aj, a nie buď-alebo. Robert Barron v knihe ponúka  spojenie protikladov – milosti a prírody, viery …

Pýtam sa, pretože som si kedysi prečítala príbeh o opustenom otcovi zo Žiliny, ktorý bol zúfalý. Veď jeho dcéra sa jedného dňa zbalila a už jej nebolo. Vraj ušla do kláštora. Spomenula som si na rozhovor spred niekoľkých rokov so svojím otcom. Aj ja patrím medzi tých „habitových“, ktorých niektorí opľúvajú, alebo hádžu do …

1. čítanie: Lv 19,1-2.17-18 Pri slove „svätý“ sa nám s veľkou pravdepodobnosťou vybaví v mysli postava muža či ženy z minulosti, čnostného života, zobrazovaná so svätožiarou, a umiestnená niekde vo výklenku či na piedestáli. Ak však Boh cez Mojžiša vyzýva starozákonný ľud, aby bol svätý, ako je on, Boh, svätý, nemá na mysli posmrtné svätorečenie. Svätosť v chápaní …

„Je pravda, že sa cítime unavení z namáhavej cesty, ale nádej nám dáva silu ísť ďalej. Keď hľadíme na život svätých, povzbudzuje nás to napodobňovať ich. Je medzi nimi veľa svedkov tzv. «svätosti vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti».“ (Svätý otec František) Bývam vedľa svätej. Spolusestra z vedľajšej izby by …

V týchto dňoch si môžu všetci, ktorí si objednali časopis Zasvätený život, prelistovať jeho aktuálne číslo. Od roku 2010 vyšiel už dvadsaťjeden ráz. Témou, ktorej sa venuje hneď v niekoľkých príspevkoch, je výročie 70 rokov od Barbarskej noci. Historik Tomáš Gerboc, SVD, píše o príprave na likvidáciu rehoľného života v Československu. Jeho text dopĺňa svedectvo diakona Emila Moravčíka, …

Otec biskup Jozef Haľko sa na Dni zasväteného života 3. februára 2020 prihovoril v Bratislave pri príležitosti 70. výročia „Barbarskej noci“. Že ste nevedeli, že Lenin chcel svätého Františka? A nielen jedného, ale hneď desiatich? Vypočujte si zaujímavo podaný podcast.