Nenápadným, ale dôležitým, motívom podobenstva o štedrom majiteľovi vinice je zrak. Zakaždým, keď majiteľ vinice príde na námestie, zbadá niekoho, koho by najal.

Spoločný život rehoľníkov v jednom kláštore je cestou putujúcej Cirkvi, ktorá sa denne modlí: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).

Prešiel rok od jednoduchého pozdravu „bounasera“ (dobrý večer), ktorý dojal svet. Je za nami obdobie intenzívnych dvanástich mesiacov, nielen pre život Cirkvi, ktoré predstavujú hojnú žatvu noviniek a mnoho hlbokých znamení pastoračnej obnovy pápeža Františka. Nachádzame sa v jednej z izieb Domu sv. Marty. Okno je obrátené smerom k malému vnútornému dvoru, na ktorý dopadá drobný lúč belasého …

„V tieto pôstne dni neobťažujte svoje svedomie hodovaním a opilstvom, ale postite sa. A vy, ktorí sa postíte aj počas celého roka, v tomto pôstnom čase navýšte dávku toho, čo už je pre vás samozrejmé.“[1] Augustínovo povzbudzovanie sa nekončí tu. Biskup z Hippo verí v pôstny projekt či plán kresťana, ktorý by mal sršať pokáním. Dodáva tieto slová: „Predovšetkým, …

Je mi cťou, že môžem takto otvoriť novú stránku, a tým aj novú etapu časopisu Zasvätený život. Vďaka spolupráci s KVRP, KVPŽR a Renovabis nám bolo umožnené začať našu misiu aj na webe. Od začiatku sme sa usilovali dobre vymedziť náš záujem o témy blízke zasväteným, konkrétne o zasvätených, o ich živote, formácii, spiritualite a aktivitách. Aj pre Bohu …