Výročná ďakovná púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu bude aj tento rok. Bratia verbisti na ňu pozývajú v dňoch 14. -16. augusta 2020. Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude …

Na Lukovom Dvore pri Nitre ponúkajú v auguste (10. – 16. 8. 2020) duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätených. Lektormi budú kňaz Andrej Darmo a sestra Eva Jaroušková, CJ. Organizátori ponúkajú zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje. Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu …

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna farárov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe …

Aj v tomto roku pripravuje Katolícke biblické dielo kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas bohoslužby a potrebu jeho duchovnej formácie. Na stránke KBD, podobne aj na sociálnych sieťach bude možné priebežne sledovať, v …

Duchovnú obnovu o Lectio Divina ponúkajú záujemcom v novom augustovom termíne (namiesto aprílového, ktorý bol zrušený kvôli pandémii) v Kláštore sestier redemptoristiek Vranov nad Topľou – Lomnica. Obnovu Božie slovo v mojom každodennom živote povedie pre mužov, ženy, mládež, kňazov a zasvätených v dňoch 21. – 23. augusta 2020 otec Miroslav Dancák. Prihlásiť sa je potrebné do …

Poradenské centrum pre rodiny Family Garden, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín, ponúka novinku. Ide o službu sprevádzajúceho rozhovoru. Jeho cieľom je poskytnúť ľudom službu online rozhovorov s kresťanskými koučmi. Do tohto projektu sa okrem laikov, ktorí sú aktívni vo svojich farnostiach, zapojili dvaja rehoľníci a dve rehoľné sestry. Záujemcovia môžu túto možnosť …

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka nasledovné termíny duchovných cvičení v mesiaci jún 2020: 11. – 14. Osobne sa stretnúť s Ježišom (Ján Majerčák, SJ)15. – 21. S Máriou na ceste života (Ľubomír Pilarčík, SJ)15. – 21/23. Radosť so vzkrieseným Kristom – 4. týždeň DC (Juraj Dufka, SJ)18. – 21. Obnovte si srdce i …

Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci a obec Klokočov vyhlasujú 16. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň 2020. Každoročne sa udeľuje aj mimoriadna cena Jana Harantu pre kňazov a rehoľníkov. Podmienky súťaže : 1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne …

Prinášame aktualizovaný online rozpis svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu počas zákazu verejného slávenia na Slovensku. ONLINE ROZPIS (kliknite) Časy, názvy programov, miesta bohoslužieb a odkazy na ich online vysielanie vychádzajú z údajov katolíckych masmédií, z webov farností, dotazov jednotlivých kňazov, rehoľníkov a laikov, ako aj tipov našich čitateľov. Upozorňujeme, že sa …

Centrum Salvator – duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí, v starom meste v Bratislave. V areáli sa tiež nachádza kláštor sestier, sídlo provincie i charitný domov pre staršie sestry a taktiež stravovacie zariadenie s krásnou záhradou. Prinášame vám program akcií na jeseň 2019- jún 2020: