Sestry svätej Nazaretskej rodiny, ľudovo nazývané nazaretánky, slávili 19. novembra liturgickú spomienku svojej zakladateľky bl. Francisky Siedliskej a 20. výročie svojho príchodu a služby vo Svätej zemi. Ďakovnej svätej omši v latinskom patriarchálnom vikariáte v Nazarete predsedal biskup mons. Giacinto-Boulos Marcuzzom. Na slávnosti boli prítomní kňazi z regiónu, rehoľníci z komunít v Nazarete, rodiny, …

Šíriť ohlasovanie evanjelia v éteri je cieľom Good News Radio, prvého katolíckeho rádia v Pakistane, spusteného arcidiecézou Karáči, vedenú arcibiskupom Josephom Couttsom, predsedom Biskupskej konferencie Pakistanu. Na vysielaní spolupracujú kňazi, rehoľníci a laici. Skupina siedmich dobrovoľníkov zaručuje šesť hodín vysielania naživo každý deň. P. Arthur Charles, ktorý je autorom myšlienky tohto projektu, vysvetlil, aké …

V tomto roku si pripomíname desiate výročie blahorečenia sestry saleziánky Eusebie Palomino. Španielska provincia, v ktorej sr. Eusebia pôsobila, pripravovala po celý rok sériu aktivít pod názvom „So sestrou Eusebiou“. Sestry takto pomáhajú spoznať život a poslanie sr. Eusebie medzi deťmi a mladými v saleziánskych domoch a v saleziánskej rodine. Na webovej stránke www.donbosco.es …

„Rok zasväteného života je dôležitým momentom pre modlitbu, reflexiu, dialóg, obrátenie a konanie v našom rozhodnutí sa pre ‚kamiliánske‘ zasvätenie.“ Kamiliáni v rámci Roka zasväteného života pre udržanie pozornosti a reflexie o živote v zasvätení ponúkajú jednoduchú iniciatívu – osobné svedectvo. Pozývajú napísať osobné svedectvo (dve až tri strany) a podľa vlastného zváženia pridať …

V pondelok 8. decembra sa začala svetová modlitebná reťaz kláštorov pri príležitosti Roka zasväteného života. Jednotlivé mníšske kláštory sveta sa takto v priebehu najbližšieho roka majú možnosť zúčastniť na programe k Roku zasväteného života, vytvoreného Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Reťaz odštartovalo šesť kláštorov osobitného mníšskeho významu vo svete: Benediktíni …

Dňa 7. 12. 2014 sa v Trenčíne uskutočnil ďakovno-benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier. Koncert sa konal v piaristickom kostole a popri účinkujúcich sa do koncertu zapojili aj dobrovoľníci a zamestnanci hospicu, ktorí predstavili svoju prácu a pripomenuli, že hospic nie je miesto na umieranie, ale je to pôrodnica pre nebo. Preto je …

Teologický inštitút zasväteného života Claretianum Pápežskej Lateránskej Univerzity organizuje sympózium o zasvätenom živote na tému Evanjeliová radosť v zasvätenom živote. Sympózium je pripravované pre všetkých zasvätených, kňazov i laikov, ktorí majú záujem. Uskutoční sa v dňoch od 9. do 12. decembra v čase od 16.00 do 18.45 vo veľkej aule univerzity Urbanianum. Každý deň …

V Ríme sa na konci novembra stretli saleziánski provinciáli z Európy, aby sa znova zaoberali spolu s hlavným predstaveným a jeho radou témou Projekt Európa (PE). Nechýbali dvaja slovenskí saleziáni – provinciál z Bratislavy don Jozef Ižold a provinciál saleziánov na Ukrajine don Karol Maník. Cieľom stretnutia od 28. do 30. novembra v hlavnom …

V rámci Roku zasväteného života sa koná modlitbová reťaz. Je to duchovná akcia, ktorá spočíva v modlení sa v určitý deň a na určitý úmysel jedným z vyše 400 rehoľných domov. Hlohovecká komunita bratov františkánov sa k tejto modlitbovej reťazi pripojila v utorok 2. decembra, kedy sa v rámci večernej svätej omše prihovoril na …

V dňoch 28. – 30. 11. 2014, na začiatku Roka zasväteného života, sa v Prešove stretli predstavené sestry rehole Congregatio Jesu z komunít zo Slovenska, Česka a Ukrajiny.  Dôvodom pre trojdňové stretnutie predstavených sestier, provinciálnej predstavenej a jej rady bol formačný seminár, zameraný na rozlišovanie súčasnej kultúry. Sestry Congregatio Jesu si nanovo pripomenuli, že …