29. marca 2014 menoval pápež František nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Novými členmi sú arcibiskup Joseph Tobin, ktorý bol niekdajším generálnym predstaveným redemptoristov, a súčasní generálni predstavení niektorých reholí; dominikán, páter Bruna Cadore, kapucín, páter Mauro Johri a páter Enrique Sánches González, predstavený Comboni misionárov. Jezuitský generálny predstavený …

Je to viac ako rok, čo obyvatelia Stredoafrickej republiky trpia vojnou. Sestry, ktoré žijú a slúžia v týchto častiach, prežívajú veľmi náročné chvíle. Často sú to momenty voľby medzi životom a smrťou. O svojej skúsenosti prežitej v čase Veľkej noci počas návštevy svojich spolusestier rozpráva sr. Fiorenza z Kongregácie misionárok dcér Panny Márie: „Prišla …

Sestra Marie Simon-Pierre z Kongregácie Malých sestier katolíckych materstiev vo Francúzsku bola uzdravená z Parkinsonovej choroby 2. júna 2005 na príhovor pápeža Jána Pavla II. po eucharistickej adorácii, kde meditovala tajomstvá ruženca svetla. Bola účastná slávnosti svätorečenia dvoch pápežov Jána XXIII a Jána Pavla II, ktorej predsedal pápež František. Po jej skončení sa v …

Konferencia európskych provinciálov uverejnila v uplynutých dňoch posledné krátke zápisky pátra Fransa van der Lugt SJ. Venoval ich téme Veľkej noci a Sýrii. Napísal ich 6. apríla, deň predtým, ako bol zavraždený. „Pripravujeme sa na sviatok, na sviatok prechodu zo smrti do života. Život vyviera z tmavej hlbiny a tí, čo sú v tme, …

„Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote!“ To je motto XXV. Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2014 (z talianskeho názvu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale), ktoré sa budú konať 30. 4. – 5. 5 .2014 v Bratislave (Športový areál Pasienky Bratislava) za účasti približne 1 100 mladých z dvanástich krajín. Hry organizujú saleziáni dona …

„Projekt Don Bosco“, vyvinutý saleziánmi zo Santa Cruz, je zameraný na deti a mladých z ulice. V Bolívii viac ako 4000 detí žije na ulici. Projekt je členený na niekoľko fáz. „Techo Pinardi“ je prvá fáza. Je to centrum, kde môže prenocovať 70 detí. Mottom centra je: „Nedroguj, nekradni a neubližuj!“ Druhou fázou je …

V priestoroch pápežskej Saleziánskej univerzity v Ríme sa od 28. do 30. mája uskutoční 83. zasadnutie USG (Unione Superiori Generali) na tému: „Zobuďte svet! Rehoľnici v poslaní Cirkvi dnes.“ Ciele stretnutia sú nasledovné: Dať generálnym predstaveným priestor pre reakcie, reflexie a vzájomné podelenie sa so skúsenosťou zo stretnutia s pápežom Františkom, vyvodiť dôsledky pre …

Dňa 3. apríla 2014 Svätý Otec František podpísal dekrét, ktorým vyhlásil za svätého blahoslaveného Jozefa de Anchietu SJ. Tento jezuitský misionár zo 16. storočia je uctievaný ako apoštol Brazílie a je považovaný za jedného zo zakladateľov brazílskych metropol Sao Paulo a Rio de Janeiro, ako aj za otca brazílskej literatúry. Okrem gramatiky v jazyku …

Rehoľnici a rehoľníčky, pochádzajúci zo všetkých regiónov Brazílie, sa stretnú od 24 do 27. apríla 2014 s cieľom pripraviť každoročné generálne stretnutie Konferencie rehoľníkov Brazílie (CRB). Bude to čas dialógu a vzájomného podelenia sa o realite, v ktorej prebieha rehoľný život v celej krajine. Okrem iného bude prehodnotený nový plán aktivít, pričom osobitná pozornosť …

Zodpovedné a formátorky zo sekulárnych inštitútov na Slovensku sa v sobotu 12. apríla 2014 zišli v Žiline na seminári na tému Služba autority. Seminárom 45 účastníčok sprevádzala členka výkonnej rady Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov (CMIS). V prvej časti stretnutia predstavila inštrukciu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života Služba autority a poslušnosť. …